materie

Biobased circulair

Workshop Bouwen met Kalkhennep op 2 oktober

Zaterdag 2 oktober a.s. wordt in Loozen, bij de familie Snoek, een workshop ‘Bouwen met kalkhennep’ gegeven. De workshop wordt georganiseerd door EcoBouwSalland. De ochtendsessie …

VIBA Café 4 november 2021 door Gideons Tribe

Tijdens dit VIBA Café vertellen Norbet Schotte en Jan Willem van de Groep over de Gideons Tribe, een spontaan ontstaan initiatief om de bouwsector op …

Verslag VIBA Café op 3 juni door Ernst de Nobel over Schilders van Nu

Verslag VIBA Café 3 juni   Joop had vanwege zijn kampeerweek (zie zijn blog) een mooie handleiding gemaakt, zodat Wilco de PowerPoint van Ernst de Nobel …

Brabantwoning

De Brabantwoning is een betaalbare, milieuvriendelijke, groene, energiezuinige en gezonde grondgebonden woning, die ontwikkeld is op initiatief van de Provincie Brabant, 4 Brabantse gemeenten en …

Verslag VIBA Café 1 april door Holland Houtland over opschaling van biobased bouwen

VIBA Café 1 april door Holland Houtland over opschaling van biobased bouwen. Een presentatie over het stimuleren en de implementatie van biobased bouwen in de …

Verslag VIBA Café 4 maart door Clarence Rose over ‘De Nieuwe Aanpak’ in de bouw

Alle kennis en techniek zijn beschikbaar om duurzame gezonde gebouwen te maken zonder behoefte aan fossiele energie én betaalbaar. Met projecten, kennisontwikkeling en kennisdeling wakkert …

Casa Circulair Ouddorp

Casa Circular is een bijzonder mooi gelegen vakantiewoning én het is een demonstratieproject en experiment voor gezond en circulair bouwen. Casa Circular 3.0 staat voor: Gezond van …

Verslag VIBA Café 4 februari door Woonpioniers

Woonpioniers is een architectbureau van jonge architecten die met het hele kantoor lid zijn geworden van de VIBA. Ze streven naar een Architectuur die zo …

Verslag VIBA Café 3 december door RO&AD architecten over gebouwen als onderdeel van een ecosysteem

Ro Koster en Ad Kil van het bureau RO&AD architecten hebben in en rond de Hollandse Delta veel bijzondere projecten gerealiseerd die een onderdeel uitmaken …

Webinar over polymeer beton op 15, 16 en 17 december

Twee jaar geleden vertelde Boudewijn Piscaer tijdens een VIBA Café over dubbel duurzaam beton. Sindsdien is het cementvrijer geo-polymeer beton verder ontwikkelend en is in …

VIBA Praktijkcafé over VIBA details wordt verplaatst

Dit Praktijkcafé gaan we besteden aan de opzet van de standaard de VIBA details. De bedoeling is dat we voor de meest gangbare details de …

Verslag VIBA Café door Katja van der Valk over Ecologische CPO projecten

Samen met Gerrit de Weerd heeft Katje van der Valk in 2010 Buildingcommunity opgericht vanuit de gedachte dat samen bouwen tot leukere buurten en bijzondere …

excursie naar Ecologische aannemer Eberhard Dijkhuis in Hardenberg afgelast

Vanwege de huidige corona maatregelen is de excursie die gepland was op vrijdag 16 oktober naar aannemer Eberhard Dijkhuus in Hardenberg afgelast. In overleg met …

Earth, Wind & Fire: gebouwen als klimaatmachine – Ben Bronsema EWF-prijs

De centrale doelstelling van het Parijs Akkoord 2015, de Europese Green Deal en het Nederlandse Klimaatakkoord is reductie van CO2-emissies. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk …

Vakantie!

We moesten zoveel mogelijk thuis blijven, ook om te werken. Als je klachten had mocht je zelfs niet even naar buiten voor een boodschap. Maar …

Holland Houtland: Laat bouwers bouwen en boeren boeren

Holland Houtland is nog geen week in bedrijf als start-up en sleepte al de eerste prijs in de wacht in het project ‘Kraak de crisis’. …

VIBA Café online Japan reis door Ad de Vrieze

Vanwege de Corona crisis kon het VIBA Café in mei 2020 niet door gaan. Als alternatief hebben we een presentatie van de Japan reis van …

VIBA Café online over Japan reis door Ad de Vrieze

Na hun eerdere reis naar ‘de VS van Frank Lloyd Wright’ namen Ad de Vrieze en zijn vrouw begin november deel aan een groepsreis naar …

Verslag VIBA Café op 5 maart door David Kloeg over Het holistich cultureel landschap, Liechtenstein opnieuw ingericht

De relatie tussen onze westerse beschaving en de aarde staat onder zware druk. Dat is voor iedereen duidelijk. Hoe deze relatie er in de toekomst …

Verslag VIBA Café op 6 februari door Frans van der Werf en Karel Dekker over “Open Bouwen”

Frans van der Werf en Karel Dekker, mede oprichters van de Stichting Open Bouwen, vertellen tijdens het VIBA Café wat Open Bouwen is en hoe …

Wordt bouwen met natuurlijke materialen de norm

Wordt bouwen met natuurlijke materialen de norm? Mede aan de hand van de stikstof crisis wordt zo langzamerhand duidelijk dat we met de bestaande manier …

Verslag VIBA Café op 7 november: Boudewijn Piscaer over Dubbel Duurzaam Beton

Het Pantheon in Rome, gebouwd rond 120 jaar na Christus, is een interessant voorbeeld van duurzaam bouwen avant la lettre. Het gebouw is grotendeels opgetrokken …

Verslag Praktijkcafé 19-2: Anne Ubbels en Kees van der Linden

Het eerste Praktijkcafé van 2019, op dinsdag 19 februari: spraakmakende onderwerpen en interessante discussies. De sprekers waren Anne Ubbels en Kees van der Linden. Kees …

Verslag VIBA-Café 7 februari: Nieuwe plannen voor De Kleine Aarde

Op het terrein van De Kleine Aarde in Boxtel is een nieuwe groep mensen en instanties actief. Plan is een supermodern woongebouw te ontwikkelen met …

BIOBASED CIRCULAIR

kringlopen en hergebruik

Biobased en circulair bouwen hebben allebei betrekking op het gebruik van materialen die onze aarde niet uitputten en vervuilen. Circulair bouwen is gebaseerd op de gedachte dat er geen materialen verloren gaan doordat ze in een kringloop zitten. Het kan zijn dat materialen zelf in een kringloop zitten, maar het kan ook zijn dat producten die van materialen gemaakt zijn in een kringloop zitten. In dat laatste geval spreek je ook wel over hergebruik.

Technische kringloop

Er zijn twee soorten kringlopen: de technische kringloop en de natuurlijke kringloop. In de technische kringloop zitten materialen die niet herwinbaar zijn, maar die wel opnieuw te gebruiken zijn. Goede voorbeelden daarvan zijn glas en metaal. Deze materialen kunnen na gebruik worden omgesmolten en opnieuw gebruikt worden voor nieuwe producten. Bij sommige kunststoffen kan dat ook, maar het kan lang niet voor alle kunststoffen. Er zijn ook producten die deels te recyclen zijn, zoals bijvoorbeeld beton. Bij het uithardingsproces van beton vormen cement en water een chemische reactie. Deze reactie kan niet ongedaan worden. Wel kan beton vermalen worden, waarbij stoffen die daarbij ontstaan weer gebruikt kunnen worden als toeslagmateriaal voor nieuw beton. Dit spaart bijvoorbeeld de winning van zand en grind.

natuurlijke kringloop

Naast de technische kringloop is er ook een natuurlijke kringloop. De materialen die in deze kringloop zitten, zijn onderdeel van de bestaande kringlopen in de natuur of van nieuwe kringlopen die daaraan verwant zijn. Deze materialen noemen we biobased. Zoals de naam zegt hebben ze een natuurlijke oorsprong. Maar om in een natuurlijke kringloop te blijven moeten ze ook op een natuurlijke manier ofwel biologisch afbreekbaar zijn. Een derde belangrijke voorwaarde is dat deze materialen in een redelijk tempo weer herwinbaar zijn doordat ze weer aangroeien. Hout is een goed voorbeeld van een biobased materiaal. Hout is van natuurlijke oorsprong, biologisch afbreekbaar en herwinbaar, omdat er weer nieuwe bomen groeien. IJzer komt van oorsprong ook uit de natuur, maar is niet biologisch afbreekbaar. Bovendien voldoet het niet aan de eis dat het herwinbaar is, omdat we het sneller opmaken dan dat het opnieuw wordt aangemaakt.
Als hout bewerkt wordt met materialen die niet biologisch afbreekbaar zijn, dan is het materiaal zelf niet meer volledig biologisch afbreekbaar en past het niet meer in de natuurlijke kringloop.
Naast hout zijn er veel biobased materialen en producten die steeds meer de weg vinden naar de bouw. Daarbij valt te denken aan leem, hennep, vlas, riet, stro, houtvezel, cellulose en nieuwe biobased producten op basis van bijvoorbeeld zetmeel.

circulair bouwen

Voor beide kringlopen is het belangrijk dat materialen of producten weer van elkaar gescheiden kunnen worden. Het is daarom van belang om bij het ontwerp niet alleen na te denken hoe een bouwwerk in elkaar gezet wordt, maar ook hoe het weer gedemonteerd wordt. Materialen en producten die verlijmd worden kunnen veel moeilijker van elkaar gescheiden worden en zijn daardoor veel moeilijker te recyclen. Vaak komt het voor de leidingen worden ingestort in een gewapende betonvloer. In die vloer vindt er dan een vermenging plaats van verschillende materialen, die moeilijk meer uit elkaar te halen zijn. Om dit te voorkomen moeten we anders gaan bouwen en voorkomen dat we leidingen instorten in betonvloeren. Dat dat kan wordt bewezen door een aantal goede voorbeeld projecten. Er is echter nog wel meer onderzoek en ontwikkeling nodig om circulair bouwen in alle onderdeel van de bouw te kunnen passen.

voordelen van biobased bouwen

Het voordeel van biobased producten is dat ze naast goede milieu eigenschappen ook een positieve invloed hebben op het binnenklimaat van een woning of gebouw. Hout en leem, maar ook hennep en vlas, zijn vochtregulerende materialen. Deze materialen kunnen vocht opnemen en weer uitdampen, waardoor er een constante vocht percentage ontstaat. Bovendien wordt door het toepassen van deze materialen schimmelvorming voorkomen. Door het gebruik van natuurlijke materialen kan er damp-open gebouwd worden. Door damp-open bouwen hoeven er geen dampremmende of dampdichte folies worden toegepast. Vocht kan daardoor makkelijker via de natuurlijke weg het een woningen naar buiten uitdampen. Verder zijn de akoestische eigenschappen beter, er komen minder schadelijke stoffen vrij en is er geen radioactieve straling. Verder is met proeven aangetoond dat bij het gebruik van natuurlijke isolatiematerialen de temperatuurbalans van gebouwen beter is.

biobased bouwen is al eeuwen oude

Het mooie is de mensheid eeuwen lang gebouwd heeft met biobased materialen, die vaak lokaal gevonden en gewonnen werden. Hoewel de huizen van onze voorouders misschien primitief waren, bouwden onze voorouders huizen die geheel aangepast waren op de beschikbare materialen en de klimatologische omstandigheden. Daarvan zijn prachtige voorbeelden te zien, zoals de houten huizen in de noordelijke zones en de lemen huizen in woestijn gebieden.

VIBA en biobased - circulair bouwen

Circulair bouwen beperkt zich overigens niet alleen tot het toepassen van herwinbare en circulaire materialen. Bij circulair bouwen worden gebouwen en huizen zo ontworpen dat ook het energiegebruik geheel circulair is. Door het toepassen van de juiste materialen en technieken wordt alleen herwinbare energie van zon, wind en biomassa gebruikt.
De VIBA is al meer dan 40 jaar actief op het gebied van biobased en circulair bouwen. Toen de VIBA in 1976 werd opgericht werden de termen biobased en circulair nog niet gebruikt in relatie tot de bouw. Maar van het allereerste begin heeft de VIBA zich bezig gehouden met het gebruik van milieuvriendelijke materialen en het toepassen van energiebesparende maatregelen zodat er niet of nauwelijks meer gebruik gemaakt hoeft te worden van de fossiele brandstoffen. De keuze voor natuurlijke materialen werd vooral ingegeven door het streven om ook gezonde gebouwen en woningen te realiseren. Er is in de loop der jaren bij de VIBA een schat aan kennis opgebouwd.
Bijna alle bij de VIBA aangesloten architecten, adviseurs en bouwers werk volgens de principes van het biobased en circulair bouwen. Op sommige onderdelen is dat nog lastig, maar de ontwikkelingen gaan hard. In Nederland zijn veel goede voorbeelden te zien van woningen en kleinschalige utiliteitbouw die met biobased materialen zijn gebouw. Zo zijn er compleet houten huizen in verschillende soorten uitvoeringen met natuurlijke isolatiematerialen, strobouw huizen en huizen van kalkhennep.

Bekijk ook

VIBA

VIBA

Scroll naar top

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten