Vereniging integrale bio-logische architectuur

Visie & Missie

missie

De naam ‘Vereniging Integrale Bio-Logische Architectuur’ verwoordt de essentie van de VIBA. In de visie van de VIBA maakt de mens als levend wezen onlosmakelijk deel uit van de natuur. Het woord ‘Biologisch’ verbindt de Griekse woorden ‘Bios’ (leven) en ‘Logos’ (leer)  en betekend ‘leer van het leven’. Biologische Architectuur gaat derhalve over de manier van vormgeven waarbij de natuurlijke principes, ofwel de principes van het leven, de basis vormen voor gezond bouwen en wonen, duurzaam beheer van de aarde en het sociaal en ruimtelijk welbevinden van de mens. De VIBA streeft er naar om deze aspecten integraal en op ethisch te verantwoorden wijze toe te passen bij het inrichten van onze leefomgeving. Vanzelfsprekend wordt daarbij aangesloten op de lokale waarden en context

aandachtsgebieden

Als vereniging zijn we er van overtuigd dat echte Biologische Architectuur alleen tot stand kan komen door het integraal toepassen van diverse aandachtsgebieden die zowel te maken hebben met de ruimtelijke vormgeving, de fysieke uitwerking daarvan en het proces waarin ze tot stand komen. We hebben dit samen gevat in 3 pijlers: Materie – Proces – Vorm. Onder die pijlers kunnen we vervolgens de belangrijkste aandachtsgebieden rangschikken:

materie

  • gezond bouwen,
  • biobased circulair bouwen
  • natuur inclusief bouwen

proces

  • samenwerken
  • participatie
  • collectief bouwen

Vorm

  • organische architectuur
  • spirituele architectuur
  • biomimicry

de viba staat voor

Het ontwikkelen en toepassen van een architectuur en bouwwijzen, die de mens de ruimte bied om in harmonie te komen met zichzelf, de ander, de natuur en de kosmos.

Het werken aan de architectuur en bouwwijzen, vanuit het besef dat de mens in een onverbrekelijke relatie staat tot zijn totale (dat wil zeggen kunstmatige en natuurlijke) omgeving.

Het werken aan de architectuur en bouwwijzen, door in multidisciplinair en integraal verband vormend bezig te zijn met al die factoren die meespelen in de relatie tussen de mens en zijn totale omgeving, samenvatten ook wel humaan ecologisch te noemen.

slide6-1140x580-1024x521-1

Missie en visie

architect-sketch

idealisten of realisten

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten