Vereniging integrale bio-logische architectuur

Visie & Missie

visie

De naam ‘Vereniging Integrale Bio-Logische Architectuur’ verwoordt de essentie van de VIBA. In de visie van de VIBA maakt de mens als levend wezen onlosmakelijk deel uit van de natuur. Het woord ‘Biologisch’ verbindt de Griekse woorden ‘Bios’ (leven) en ‘Logos’ (leer)  en betekend ‘leer van het leven’. Biologische Architectuur gaat derhalve over de manier van bouwen waarbij de natuurlijke principes, ofwel de principes van het leven, de basis vormen voor gezond bouwen en wonen, duurzaam beheer van de aarde en het sociaal en ruimtelijk welbevinden van de mens. De VIBA streeft er naar om deze aspecten integraal toe te passen bij het inrichten van onze leefomgeving.

Als vereniging zijn we er van overtuigd dat echte Biologische Architectuur alleen tot stand kan komen door het integraal toepassen van diverse aandachtsgebieden die zowel te maken hebben met de ruimtelijke vormgeving, de fysieke uitwerking daarvan en het proces waarin ze tot stand komen. We hebben dit samen gevat in 3 pijlers: Materie – Proces – Vorm. Onder die pijlers kunnen we vervolgens de belangrijkste aandachtsgebieden rangschikken:

  • gezond bouwen,
  • biobased circulair bouwen
  • natuur inclusief bouwen
  • samenwerken
  • participatie
  • collectief bouwen
  • organische architectuur
  • spirituele architectuur
  • biomimicrymaterie

proces

vorm

missie

Het ontwikkelen en toepassen van een architectuur en bouwwijzen, die de mens in harmonie brengt met zichzelf, de ander, de natuur en de kosmos.

Het werken aan de architectuur en bouwwijzen, vanuit het besef dat de mens in een onverbrekelijke relatie staat tot zijn totale (dat wil zeggen kunstmatige en natuurlijke) omgeving.

Het werken aan de architectuur en bouwwijzen, door in ruimer verband vormend bezig te zijn met al die factoren die meespelen in de relatie tussen de mens en zijn totale omgeving.

slide6-1140x580-1024x521-1

Missie en visie

architect-sketch

idealisten of realisten

VIBA

VIBA

Scroll naar top

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief