Verslag VIBA Café 3 november 2005: Ir. Hiltrud Pötz over waterkringlopen

De lezing over waterkringlopen werd gegeven door Ir.Hiltrud Pötz. Zij is architect bij het bureau OpMaat te Delft en al doende waterspecialist geworden. Het boek “Zichtbaar, tastbaar, zinvol: De integratie van natuur en techniek in de vormgeving van stedelijk water” is door haar geschreven. Als ontwerper heeft zij aan veel voorbeeldprojecten op verschillende schaalniveau’s meegewerkt […]

Verslag VIBA Café 3 november 2005: Ir. Hiltrud Pötz over waterkringlopen Lees verder »