Verslag VIBA Café 3 november 2005: Ir. Hiltrud Pötz over waterkringlopen

De lezing over waterkringlopen werd gegeven door Ir.Hiltrud Pötz. Zij is architect bij het bureau OpMaat te Delft en al doende waterspecialist geworden. Het boek “Zichtbaar, tastbaar, zinvol: De integratie van natuur en techniek in de vormgeving van stedelijk water” is door haar geschreven.

Als ontwerper heeft zij aan veel voorbeeldprojecten op verschillende schaalniveau’s meegewerkt zoals het gebouw van Rijkswaterstaat in Terneuzen,waar het water niet op het riool geloosd wordt maar via heliofyten-filters wordt hergebruikt.

Een van de uitgangspunten in haar ontwerpen is waterstromen weer zichtbaar te maken en het water op een natuurlijke wijze onderdeel te laten worden van de leefomgeving zowel buiten als binnen.

Het versneld afvoeren van regenwater, het onttrekken van grondwater en het recht trekken van rivieren eist zijn tol. Het beleid is de afgelopen 10 jaar sterk gewijzigd. Men is begonnen met bufferen van regenwater, plaatselijk infiltreren, beperken van gebruik en vervuiling.

Bufferen en afkoppelen van het riool voor hemelwater , het teruggeven aan de aarde, kan door middel van wadi’s , vijvers en groene daken.

Dit beleid is inmiddels ook vertaald naar het stedelijk gebied. Een mooi voorbeeld van het bufferen van regenwater is in Berlijn bij de Potsdammerplatz.De vijvers zijn niet diep, maar er onder wordt het hemelwater verzameld in cisternen. Het wordt in het gebouw hergebruikt en er is een overloop naar de rivier.

De bewuste introductie van waterkringlopen in harmonie met de natuur kan water juist tot een aantrekkelijk en verrijkend element in onze woonomgeving laten worden.Bij de de Erasmusgracht in Amsterdam ( Bos en Lommer), waren de uitgangspunten, dat het uit de wijk afstromend hemelwater door heliofyten filters wordt gezuiverd en dat het water aansluitend wordt geloosd in de gracht.In gebouwen kan door middel van watermuren en waterbassins de lucht bevochtigd worden. In de zomer ontstaat koeling door verdamping van het water.In stilstaand water ontstaat leven, bacteriën, virussen, dit is een reden waarom men voorzichtiger omgaat met grijs water.Door de vele voorbeelden was het een echte opfrisser van de latente kennis bij de aanwezigen

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten