Verslag VIBA-Café 6 april: Straling in woningen

Hoe hoog is de radioactieve stralingsbelasting in woningen in ons land? Wat is de bijdrage hieraan van bouwmaterialen en wat zijn de gezondheidseffecten hiervan?

In Nederland is sinds de jaren tachtig veel onderzoek gedaan naar straling in woningen. Recentelijk is er nog een grootschalige survey uitgevoerd naar de concentratie van radon en thoron in 2500 woningen. En de vraag: hoe bepalen we de radiologische eigenschappen van bouwmaterialen heeft geleid tot internationaal erkende meetprotocollen.

In zijn presentatie ging Dr. Govert de With, deskundige op het gebied van stralingsbescherming, in op de belangrijkste uitkomsten van de onderzoeken en een kijkje geven in de wereld rondom stralingsonderzoek.

Het verslag over deze interessante avond vind je hier

Over Govert de With

Dr. Govert de With is een kleine tien jaar werkzaam in het vakgebied van de stralingsbescherming en de blootstelling aan bouwmaterialen. Hij is lid van de Europese CEN/TC351 commissie en heeft als eerste auteur gewerkt aan de totstandkoming van een Europese standard voor het bepalen van de nuclidenconcentraties in bouwmaterialen. Tevens is hij lid van de ISO commissie ISO/TC85 betreffende radioactiviteit.

Middels zijn bijdrage heeft de commissie recentelijk een ISO standard gepubliceerd voor het bepalen van de radonexhalatie uit bouwmaterialen. Govert levert verder advies aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het ministerie IM op het gebied van bouwmaterialen in Nederland. Daarnaast is hij verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van een meetsysteem om de thoronexhalatie uit bouwmaterialen te bepalen (De With et al., 2014). Govert is (co)-auteur van een groot aantal (internationale) publicaties, boekbijdrages en gastcolleges op het thema radioactiviteit in bouwmaterialen.

Inhoud Viba-cafe-straling-en-bouwmaterialen

 

aanmelden:   mail naar [email protected]
aanvang:        19.30 uur
plaats:            VIBA-Expo,  De Gruyterfabriek, Veemarktkade 8, gebouw F, ’s-Hertogenbosch

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten