Harmonicale Ellips; Verslag 106e bijeenkomst op dinsdag 26 september 2023

#106e harmonicale na-zomer-editie
Onderwerp: Inleiding tot de getaltheorie
Datum : dinsdag 26 september 2023
Locatie : ’s Hertogenbosch

 

1. Foto voorkaft gestencild boek “Het Plastisch Getal”, © Lonnie Koken

Nazomer

We ontmoeten elkaar tijdens deze nazomer bijeenkomst wederom in de tuinkas bij het kantoor van Renz Pijnenborgh in ’s Hertogenbosch. Terwijl enkele bewoners in de tuin de uit leem gebouwde pizzaoven opstoken, starten wij in de met nazomerse temperaturen gevulde tuinkas, met een voorstelronde.

Plastisch getal

Frans van der Werf heeft voor deze gelegenheid een origineel gestencilde uitgave van het boek “Het Plastische Getal” meegenomen met als ondertitel: “Cursus “Kerkelijke Architectuur” ’s Hertogenbosch. Studiebijeenkomst 23-24 april 1949 “Over maat en getal in de architectuur” ingeleid door Dom H. van der Laan OSB. Frans geeft aan dat hij het boek een mooie nieuwe bestemming wil geven en vraagt zich af of de archieven van de werkgroep een geschikte bestemming is. Hans neemt het boek tijdelijk in bewaring en zal in samenspraak met Lonnie uiteindelijk contact opnemen met Valentijn Carbo van Vereniging Hendrick de Keyser alwaar het boek in “onze” beleving een waardevolle bestemming kent.

Logos en ratio

Pieter neemt ons aan de hand van zijn presentatie mee in een inleiding tot de getaltheorie. Vaak wordt ‘ratio’ gebruikt als vertaling voor het Griekse ‘logos’ wat verhouding betekent. Het is volgens Pieter echter nodig om een onderscheid te maken tussen logos en ratio. De ratio is de logos uitgedrukt als een verhouding tot een. Pieter verwijst naar de Bijbel waar ‘de Logos’ vertaald wordt met ‘het Woord’. “In het begin was het Woord”, is een citaat uit het Evangelie van Johannes.

 1. Mathematici maken de wiskunde.
 2. Acousmatici beleven de wiskunde.
 3. Filosofen hebben daarop een kritiek van de rede.

Het maken van een “correct wiskundig inhoudelijke” samenvatting van het verhaal waarmee Pieter ons meeneemt, is voor mij (Lonnie) iets te veel gevraagd. De presentatie van Pieter wordt daarom als bijlage aan dit verslag gevoegd zodat eenieder zelf in de gelegenheid is om de stof tot zich te nemen.

2. Illustratie zilveren reeks, © Mark Dols* * De zilveren reeks is besproken tijdens de 104e bijeenkomst van de Harmonicale Ellips. Mark Dols heeft met deze illustratie de zilveren reeks samengevat in een telbaar plaatje waarin de √2 niet meer (noemenswaardig) aan bod komt; geheel in overeenstemming met een vereenvoudiging van de lagere (school) wiskunde. Puur ter illustratie en inspiratie.

Oneliners

 • Naar de oorsprong toe werken heeft volgens Pieter voordelen.
 • De absoluut grootste wortel is de wortel die het verste van de oorsprong ligt.
 • In de tweedegraads vergelijking krijg je de “Rij van Lucas” cadeau, een variant op de rij van Fibonacci.
 • Bij het Plastische Getal kom je bij een derdegraadsvergelijking uit.
 • De rij van Dom van der Laan mist oneindig, en de ontwikkeling naar de negatieve kant.
 • Aristoteles (het Griekse denken) zegt dat oneindig niet kan bestaan.
 • Pieter de Jong zegt dat oneindigheid wel kan bestaan in ons denken en refereert aan de Hindoes die zijn begonnen met het rekenen met oneindig.
 • “Als er geen recht is, dan is er geen normaal”, Pieter refereert aan een lijn loodrecht op de rechte lijn.
 • “Het AL is gelijk en komt SAMEN”, waarmee Hans refereert aan de kosmische cirkel/cyclus/spiraal.
 • Nul en oneindig bestaan alleen in je brein.
 • De dimensie bij Almacht is een punt in de ruimte.
 • Theologie gaat over Gods-dienst, niet over God.

Wereldbeeld

Het is fascinerend hoe Pieter via de wiskunde ook zijn beeld op de wereld inzichtelijk maakt. Hij ontdekt ogenschijnlijk met het grootste gemak wetenschappelijke problemen in diverse actualiteiten.

 1. Almacht = 0D denken.
 2. Uitvoerende macht = 1D denken.
 3. Wetgevende macht = 2D denken.
 4. Rechterlijke macht = 3D denken.

Het verbinden van de wiskunde aan het wereldbeeld maakt dat er een boeiend gesprek op gang komt waarin alle aanwezigen, ieder op zijn/haar eigen unieke wijze, woorden weet te geven aan zijn/haar visie op de wereld.

Aanwezig

Hans Coppen, Wouter Coppen, Mark Dols, Pieter de Jong, Reinoud Keesmaat, Lonnie Koken, Renz Pijnenborgh, Frans van der Werf.

Bibliografie

 • Dom H. van der Laan, Het Plastisch Getal, 1949, gestencilde uitgave.
 • Hans Andeweg, Scheppend Leven, 2011, Felix Uitgeverij B.V.

   

3. Foto rug gestencild boek “Het Plastisch Getal”, © Lonnie Koken
4. Foto pagina 1 gestencild boek “Het Plastisch Getal”, © Lonnie Koken
5. Illustratie reeks bij van der Laan’s Plastisch Getal, © Mark Dols

Agenda
107e harmonicale herfst-editie
dinsdag 24 oktober 2023
aanvang 14.00 uur
locatie: BioArt Village, Oirschotsedijk 14-10, Eindhoven

Prognose 2024
108e bijeenkomst op dinsdag 23 januari 2024 [winter]
109e bijeenkomst op dinsdag 26 maart 2024 [lente]
110e bijeenkomst op dinsdag 25 juni 2024 [zomer]
111e bijeenkomst op dinsdag 24 september 2024 [herfst]

 

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten