VIBA Blog: Waar wil je aankomen

Met alle Europese eiken nog volop in het groen, zo kostbare dragers van biodiversiteit, zijn we beland in eind oktober van deze herfst: het is nu Dutch Design Week, bladeren en ideeën vallen uit de lucht en borrelen op. De denkkracht van maatschappij bewuste jonge designers zet ons weer eens extra aan het denken.

Verrassend en verfrissend is de benadering van Malique Mohamud van de Niteshop in Rotterdam Delfshaven, die een soort van vitale ruimte probeert te scheppen waarin allerlei “systeem”partijen, zoals gemeente, woningbouwverenigingen, ontwikkelaars, enzovoorts, aan de ene zijde en burgers en burgerinitiatieven aan de andere zijde elkaar op voet van gelijkwaardigheid kunnen ontmoeten.

Eerst vitale ruimte voor de ontmoeting scheppen om vervolgens naar elkaar te kunnen luisteren en elkaar te kunnen begrijpen.  De ervaring leert dat er veel “rijkdom” aan kwaliteiten en inzichten te halen is bij burgers die in zogenaamde “probleemwijken” wonen. Wellicht is de systeemdwang van onze regels en instituties wel veel eerder een probleem om de transitie opgaven te kunnen realiseren. Bijzonder is dat de Niteshop als soort van lab inspirerend voor de muziek uit loopt, en faciliteert dat ideeën vorm kunnen krijgen voordat systeempartijen met de bekende trechter aan de slag zijn gegaan. Proactief denken en handelen is een normale werkwijze van projectontwikkelaars en grondeigenaren. Als tegenwicht is het wenselijk en noodzakelijk dat burgerorganisaties en burgerinitiatieven zich veel meer proactief gaan opstellen. Vooraf bedenken waar je op de lange termijn wil aan komen …. dat is erg ingewikkeld voor de politiek ………., maar kan goed passen bij onze VIBA.

Waar staan wij?

Chris Posma
24102023

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten