Verslag Harmonicale Ellips; 107e bijeenkomst op dinsdag 24 oktober 2023

#107 WHE | Bosbaden bij BioArt Laboratories
Eindhoven, 24 oktober 2023

 

Herfst
We ontmoeten elkaar tijdens deze herfst bijeenkomst bij BioArt Laboratories in Eindhoven. Een uniek laboratorium waar jonge talenten hun ‘uitvindingen’ etaleren door middel van de expositie “The Symbiocene Forest, down to earth”. Voor ons een mooie gelegenheid om tijdens dit programma voor de Dutch Design Week met deze plek kennis te maken en ons te laten inspireren door nieuwe uitvindingen.

Aansluitend aan de rondleiding nemen we een duik in het naastgelegen stadsbos alwaar we onder begeleiding mogen ontspannen in een weldadig bosbad.

1. Foto gevelpaneel ‘Aquatecture’ © Douwe Knol

BioArt Laboratories
Bij aankomst wordt onze nieuwsgierigheid direct al gewekt bij het zien van een ‘installatie’ in de vorm van een gevelpaneel met ‘ribbels’ dat is aangesloten op een hemelwaterreservoir. De open structuur van het paneel maakt verticale wateropvang mogelijk. Het onderzoek omhelst het vinden van een oplossing voor het tekort aan water dat tegenwoordig ontstaat in compacte stedelijke structuren. Voor meer informatie over deze ‘uitvinding’ kan je kijken op de webpagina van Studio Sway: www.studio-sway.com/project/aquatecture/.

[…] BioArt Laboratories is de Nationale Ontwikkelinstelling voor de Biologische Kunsten, waar we ons toewijden om de bio-kunstgemeenschap volwaardig onderdeel uit te laten maken van het Nederlands cultuurbestel: van het stimuleren van bio-kunst in het onderwijs, de continue zoektocht om nieuwe verbindingen te scheppen en telkens op een originele wijze dialoog te starten tussen diverse disciplines, bedrijfssectoren en groepen uit onze maatschappij, tot het opzetten van talent-ontwikkeltrajecten, programma’s en expositiemogelijkheden voor opkomende makers als springplank voor hun verdere carrière.

De instelling richt zich de komende jaren op het bevragen en herdefiniëren van de menselijke ecologie. Hierbij staat de rol van bio-kunst in de overgang naar het Symbioceen centraal: een tijdperk na het Antropoceen waarin de mens niet meer het middelpunt is, maar in symbiose leeft met natuur, cultuur en technologie. BioArt Laboratories neemt het voortouw met het Symbioceen door diverse innovatieve projecten en programma’s te ontwikkelen vanuit deze onderzoekslijn. […]

Bron: www.airbrabant.nl/residencies/bioart-laboratories/

The Symboicene Forest
We krijgen een rondleiding van oprichter, onderzoeker en kunstenaar Jalila Essaïdi. Zij is bekend van haar onderzoek naar een kogelwerende huid. Is een huid gemaakt van spinrag sterker dan staal? Meer informatie over dit project is te vinden via de webpagina van Jalila: www.jalilaessaidi.com. Volgens Jalila is het de hoogste tijd voor een transformatie naar het Symbioceen: een tijdperk waarin mens, natuur en technologie samen een nieuw balans creëren. De onderzoekers en kunstenaars die we in de expositie tegenkomen houden zich allemaal bezig met onderzoek naar materialen voor het Symbioceen. Materialen die voortkomen uit de natuur en ook weer kunnen worden opgenomen door de natuur. Wat kunnen we leren van de natuur? Hoe kunnen we welwillend zijn tegenover de natuur?

Zie ook: www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2022-2023/welkom-in-het-symbioceen.html

[…] De tentoonstelling ‘Symbiocene Forest – Down to Earth’ toont het lopende artistieke onderzoek en de projecten van getalenteerde makers en ontwerpers die het Symbioceen onderzoeken. Getalenteerde deelnemers verkennen esthetische, innovatieve en ethisch-politieke kwesties door wetenschap en technologie te combineren met kunst en design. In dat proces worden ze aangemoedigd om de houding van de maatschappij ten opzichte van de onderling verbonden wereld om ons heen te heroverwegen, ongeacht of die zichtbaar of onzichtbaar is voor onze ogen. Ze kijken met een niet-menselijk perspectief naar bestaande systemen, verbindingen en taal en ontwikkelen ideeën die een discussie op gang brengen over maatschappelijke, ethische en existentiële kwesties. Het doel van de tentoonstelling is om het publiek te inspireren om de wereld om ons heen vanuit een meer ‘down to earth’ perspectief te bekijken. […]

    
2. Foto introductie BioArt Laboratories © Wilco Machielse
3. Foto Caetano Mendes Dias © Lonnie Koken

Bron: https://ddw.nl/nl/programma/9675/the-symbiocene-forest-down-to-earth

Het is boeiend en inspirerend om te bemerken dat er veel jonge talenten bezig zijn met het thema mens en natuur. Tijdens onze rondleiding ontmoeten we onder andere Caetano Mendes Dias die met zijn installatie van een douglasspar wil laten zien (of eigenlijk ruiken) dat enkel de geur van een boom verschillende organismen aantrekt. We ontmoeten milieukunstenaar Theo Rekelhof. Hij maakte een kinetische kunstinstallatie genaamd ‘Soil Symphony’. Met de metafoor van gebroken platen op herhaling, schijnt hij het licht op het verdwijnen van vruchtbare grond en bodemaantasting door niet-duurzame landbouwpraktijken wat in de huidige maatschappij een schadelijke monocultuur teweegbrengt.

We zien een installatie waar levend licht wordt gecreëerd door algen (Algae Alight) als levend medium. We komen langs een installatie van herdenkingsstructuren waarin de as van dierbare overledenen getransformeerd wordt tot een nieuw en levend rif (Resting Reef). De Duitse productontwerper Lea Lorenz laat ons het door haar ontworpen assortiment Tony® zien. Bewaardozen van keramisch materiaal welke op het principe van verdampingskoeling voedsel kunnen bewaren zonder elektriciteit te gebruiken.

4. Foto Soil Symphony © Lonnie Koken
5. Foto Tony® © Michel Post

7. Foto HOW tuin © Wilco Machielse

In de tuin van BioArt Laboratories maken we onder andere kennis met de bijzondere installatie ‘Necrosonic Landscapes’ van Studio Berkveldt. Welk geluid maakt het ontbindingsproces van een lichaam? Een installatie waarin de geluiden van ontbinding te horen zijn, maar ook de geluiden van alle organismen die baat hebben bij een karkas dat op een natuurlijke wijze mag vergaan in de natuur. We ontmoeten het laboratorium van Catinca Tilea die onder de noemer ‘H.O.W. To hope to be’ manieren onderzoekt waarop organisch afval kan worden hergebruikt en zelfs getransformeerd kan worden tot fysieke bouwstenen (Bio-brick).

Een scan van de uitgegeven folder wordt aan de bibliografie toegevoegd zodat ieder van ons op zijn eigen gemak en daar waar gewenst ook alle overige ‘uitvindingen’ kan opzoeken!

 

6. Foto karkas © Douwe Knol
8. Foto HOW bio-block © Wilco Machielse

9. Foto geodome tuinkas © Michel Post
10. Foto geodome ingang © Douwe Knol
12. Foto bosbad © Lonnie Koken

Bosbad
Het bosrijke gebied waarin het BioArt “dorp” gelegen is, vertegenwoordigt één van de groene lobben richting het stadscentrum van Eindhoven en functioneert werkelijk als één van de groene longen van Eindhoven. Onder leiding van Joost van Pagée gaan we het stadsbos in en laten wij ons in stilte onderdompelen in een voor lichaam en geest weldadig bosbad. Ondanks de natte, koude en modderige bosbodem, gaan we met meer dan de helft van de deelnemers op blote voeten het bos in! We vertragen. Langzamer dan langzaam lopen we in stilte op het bospad. We focussen en staan stil. We proberen de details van het bos waarin we te gast zijn met al onze zintuigen waar te nemen. We ruiken. We voelen. We luisteren.

 

 

 

13. Foto blote voeten © Lonnie Koken

Twee uur lang lopen we in vertraging door het herfstachtige stadsbos. Wat brengt vertragen? Hoe worden we stil? Waar komen we in de stilte bij onszelf terecht? Ik spreek voor mezelf als ik zeg dat ik het als heel bijzonder heb ervaren om in dit gezelschap al bosbadend een krachtige verbinding te voelen. Een verbinding met mezelf. Een verbinding met het stadsbos én een verbinding met iedereen die in stilte aanwezig was. Dank jullie wel!

11. Foto introductie Joost van Pagée © Wilco Machielse
13. Foto bosbad dwergen © Lonnie Koken

Afsluitend wil ik graag een bijzonder woord van dank ‘uitspreken’ aan onze voorzitter Hans Coppen en aan de VIBA. Zij hebben deze bijeenkomst op het onderdeel bosbaden voor ons financieel mogelijk gemaakt. Namens alle aanwezigen bedankt voor deze geste!

Aanwezig
Hans Coppen, Marika Coppen, Werner Evers, Carla Feijen, Femke van Heumen, Reinoud Keesmaat, Douwe Knol, Lonnie Koken, Trienke de Leeuw, Wilco Machielse, Joost van Pagée, Renz Pijnenborgh, Michel Post.

Bibliografie

  • BioArt Laboratories, The Symbiocene Forest, 2023, folder uitgebracht voor DDW 2023.
  • VIBA, Moederstrukturen, mens en milieuvriendelijk wonen en werken, 1983, uitgave rapport Stichting MW2.

Prognose 2024
108e bijeenkomst op dinsdag 23 januari 2024 [winter]
109e bijeenkomst op dinsdag 26 maart 2024 [lente]
110e bijeenkomst op dinsdag 25 juni 2024 [zomer]
111e bijeenkomst op dinsdag 24 september 2024 [herfst]

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten