3 september 2020: Algemene Leden Vergadering VIBA

Op donderdag 3 september vindt er een Algemene Leden Vergadering plaats plaats in de zaal Ruimzicht bij ANNE,  Veemarktplein 41 (terrein voor de Jaarbeurs) in Utrecht. Deze is alleen toegankelijk voor leden van de VIBA. In verband met het Corona virus mogen er maximaal 24 personen deelnemen aan de vergadering. Op basis van de volgorde van aanmelding wordt bepaald wie bij de vergadering in ANNE aanwezig kan zijn. Mocht er geen plaats meer zijn, dan kan je vergadering volgen via de video verbinding en krijg je hiervan bericht. Deze video verbinding is uiteraard ook beschikbaar voor mensen die de vergadering liever online volgen. Voorafgaand aan de vergadering wordt er een maaltijd geserveerd, waarvoor je van harte bent uitgenodigd. De maaltijd begint om 18.00 uur. De vergadering start om 19.30 uur.

In verband met de organisatie is het verplicht om je voor 31 augustus aan te melden via een email bericht aan [email protected] en aan te geven of je aanwezig wilt zijn bij de vergadering bij ANNE of dat je de vergadering via de videoverbinding wilt volgen. Als je aanwezig wilt zijn, dan willen we ook graag weten of je mee eet. Als je de vergadering via de video verbinding wilt volgen, dan sturen we je op tijd een link om in te loggen.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken /  berichten
 3. Goedkeurig notulen ALV 2019
 4. Verslag van de secretaris
 5. voorstel nieuwe bestuursleden en taakverdeling
 6. Financieel verslag 2019 en begroting 2020
 7. Verslag en decharge door de kascommissie
 8. Wat is de focus van de VIBA?
 9. Ontwikkelingen rond de website en nieuwsbrief
 10. Contact met de leden
 11. Contact verwante organisaties
 12. Rondvraag en afsluiting.

De te behandelen stukken zullen na 30 augustus worden toegestuurd aan de iedereen die zich heeft aangemeld voor de vergadering.

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten