Lid worden

De VIBA is een actieve vereniging van spraakmakende architecten, bouwers en landschapsontwikkelaars.
Als VIBA-lid ondersteun je de visie van de Vereniging. Je hebt via persoonlijk contact, lezingen en symposia en de sociale media toegang tot het groeiende netwerk van gedreven VIBA-leden, bestaande uit architecten, landschapsdesigners, ontwerpers, bouwers, aannemers en studenten.

Het VIBA-lidmaatschap is aantrekkelijk voor zowel professionals, studenten, als particulieren.

 

Soorten lidmaatschap

Er zijn 3 soorten lidmaatschap:

1. bedrijfslidmaatschap voor bedrijven, verenigingen en stichtingen
(€ 200,00 excl. btw per jaar; € 50,- extra voor elk extra vermeld personeelslid)

Bedrijfsleden mogen op de Ledenpagina van de VIBA-website
– een uitgebreid Bedrijfsprofiel, inclusief logo;
– een link naar de eigen website;
– en eigen artikelen en/of rapportages plaatsen.

Dit Bedrijfsprofiel is voor alle bezoekers van de website zichtbaar. Hiermee genereren zij aandacht voor hun bedrijf bij een groot aantal geïnteresseerden: VIBA-leden en een snel groeiend aantal bezoekers van de website.

Ook mogen bedrijfsleden berichten en artikelen plaatsen op de VIBA-website, in een rubriek naar keuze.

Zij mogen ook het VIBA-logo in al hun correspondentie en eigen media gebruiken en zij hebben gratis toegang tot alle VIBA-Café’s en VIBA-Praktijkcafé’s en kunnen zij plaatsnemen in een van de actieve VIBA-Werkgroepen.

2. persoonlijk lidmaatschap
(€ 75,00 per jaar)

Persoonlijke leden mogen op de Ledenpagina een beknopt persoonlijk profiel plaatsen. Dit profiel is voor alle bezoekers van de website zichtbaar.
Zij mogen ook het VIBA-logo in al hun correspondentie en eigen media gebruiken.
Daarnaast hebben zij gratis toegang tot alle VIBA-Café’s en VIBA-Praktijkcafé’s en kunnen zij plaatsnemen in een van de actieveVIBA-Werkgroepen.

Persoonlijke leden kunnen (beperkte) berichten plaatsen in de rubriek “Ledenberichten”. 

3. studenten lidmaatschap
(€ 25,00 per jaar)

Studenten leden zijn lid tegen een sterk gereduceerd tarief. Zij mogen op de Ledenpagina een beknopt persoonlijk profiel plaatsen. Dit profiel is voor alle bezoekers van de website zichtbaar.
Daarnaast hebben zij gratis toegang tot alle VIBA-Café’s en VIBA-Praktijkcafé’s en kunnen zij plaatsnemen in een van de actieveVIBA-Werkgroepen.


Alle drie de soorten VIBA-leden profiteren bovendien van voordelen zoals:

– Toegang tot onze snel uitbreidende databank;
– Actieve deelname aan de website (plaatsen van berichten; meedoen aan discussies);
– Informatieverstrekking over activiteiten en ontwikkelingen binnen en buiten VIBA d.m.v. Nieuwsbrief en Ledenberichten;
– Stemrecht in de ALV.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van één jaar en kan op elk gewenst tijdstip ingaan. Opzegging geschiedt schriftelijk, uiterlijk vóór 1 december van het lopende jaar. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De ingangsdatum van het lidmaatschap is altijd op de 1e van de maand.

Donateur worden kan ook

Als U de vereniging wilt ondersteunen maar geen lid wilt worden dan kunt u er ook voor kiezen om donateur van de Vereniging te worden. Dit kan vanaf € 25,- per jaar. U geniet als donateur niet de voordelen die de leden wel genieten; u kunt wel kosteloos onze VIBA-Café’s bezoeken.

Aanmelden

Om lid/donateur te worden van de VIBA kunt u het digitale lidmaatschapsformulier invullen of u kunt contact opnemen met het secretariaat van de VIBA: secretaris@vibavereniging.nl. Als u donateur wilt worden, kunt u dat op het formulier aangeven. Wij hopen u te mogen begroeten als lid of donateur van de VIBA.

Aan het lidmaatschap zijn de rechten en verplichtingen verbonden zoals opgenomen in de statuten van de vereniging herziend.

Aan het lidmaatschap wordt geen (kwaliteits-)keurmerk verbonden. Het lidmaatschap geeft geen enkele informatie omtrent de kwaliteit van producten, diensten of bedrijven.

 

 

Laat VIBA vereniging groeien

Inschrijven is mogelijk voor

  • bedrijfslidmaatschap
  • persoonlijk lidmaatschap
  • studenten lidmaatschap

Inschrijf formulier

Schrijf nu in

Als VIBA-lid heeft u toegang tot het groeiende netwerk  van gedreven VIBA-leden, bestaande uit architecten, landschapsdesigners, ontwerpers, bouwers, aannemers, studenten.

Inschrijven

Lid worden