Zorgcentrum De Pelgromhof

Project: Zorgcentrum De Pelgromhof
Opdrachtgever: Algemene Stichting Woningbouw Zevenaar en Pelgromstichting Zevenaar
Architect: Frans van de Werf
Tuinarchitect: Copijn Tuin- en Landschaparchitecten bv
Ontwerp interieur: Orta Atelier

De organische richting in de architectuur stelt de mens centraal, zijn natuurverbondenheid
en zijn kunstzinnig, scheppend vermogen. Dit heeft ertoe geleid dat in de Pelgromhof niet
alleen is geïnvesteerd in duurzame materialen en technieken, maar dat er ook veel
aandacht is besteed aan het welbevinden van senioren. De huurders konden zelf de
inrichting van hun woning bepalen en rondwandelen in een model van hun
woonverlangens op ware grootte. Misschien is deze sterk op het individu gerichte aanpak
nog wel het meest duurzame aspect van het project.

Zorgappartementen en zelfstandige woningen
De Pelgromhof bevat een programma van 46 zorgappartementen, een dienstencentrum,
159 zelfstandige woningen en een parkeergarage. Het gebouw staat in het hart van
Zevenaar, dicht bij voorzieningen als winkels en een postkantoor. Om een aantal
redenen is het een bijzonder project. Het is gebaseerd op bio-ecologisch bouwen. Dit
houdt in dat er materialen en technieken zijn gekozen die invloed hebben op het
welbevinden en de vitaliteit van mensen. Verder is er het zogenaamde ‘Open Bouwen’
doorgevoerd: bewoners kunnen hun eigen woonomgeving inrichten volgens het
principe van drager en inbouw. De appartementen kunnen worden gesplitst of
samengevoegd. De tussenwanden zijn zonder wapening uitgevoerd, zodat er vrij
eenvoudig een doorgang kan worden gerealiseerd. De bewoners stellen tijdens
individuele spreekuren hun eigen plattegrond samen. Van de woning wordt vervolgens
een mock-up op ware grootte gemaakt. De bewoner krijgt dan tegelijk te horen wat de
huurprijs is van het door hem of haar gewenste huis. Uit ervaringen is gebleken dat de
methode tot grote tevredenheid bij bewoners leidt, en dus tot minder klachten.

Veilige omgeving
Alle genoemde aspecten samen plaatsen het complex in het kader van het
levensloopbestendig bouwen, op grond waarvan het door het ministerie van VROM op
advies van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting werd benoemd tot
‘Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen voor Ouderen’.
De Pelgromhof biedt echter meer dan dat. Er is serieus nagedacht over de integratie van
ouderen in de samenleving, lees: zorg aan huis in een veilige omgeving in stedelijk
gebied. Het dienstencentrum is uitgerust met een restaurant, een recreatiezaal, een
kapel, een winkel en zelfs een toneelzaaltje. Organische architectuur, als een intuïtieve,
kunstzinnige en vrije vormgeving van ruimten en massa’s, geïnspireerd door vormen uit
de natuur, met een positieve uitwerking op mensen, kan daarbij behulpzaam zijn.
Om die reden is er veel aandacht besteed aan de beplanting, die moet bijdragen aan de
verrijking en zuivering van het klimaat in de vorm van nieuwe en verplante bomen, een
organische tuin, begroeide gevels met sedumdaken en water dat van twee daktuinen
naar een vijver stroomt.

De complete tekst vind je hieronder.

frans-van-der-werf-pelgromhof

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten