Binnen VIBA zijn werkgroepen actief. Dat kunnen studiegroepen zijn, maar ook groepen die er flink tegenaan gaan om allerlei activiteiten te organiseren. Elke werkgroep heeft een coördinator, die tegelijk vertegenwoordiger is in het bestuur. Hierdoor is er een open communicatie en directe samenwerking mogelijk tussen bestuur, leden en werkgroepen.

Leden worden van harte uitgenodigd om plaats te nemen in een van de werkgroepen en hun specifieke talenten of liefhebberijen te laten spreken.

De werkgroepen:

1. Communicatie

Coördinator: Thomas Pijnenborgh

De werkgroep Communicatie is opgericht tegelijk met de aanstelling van het nieuwe bestuur, in maart 2013. Deze werkgroep heeft zich de eerste maanden intensief beziggehouden met de ontwikkeling van een nieuwe website voor VIBA. Nu onderzoekt de werkgroep nieuwe mogelijkheden voor een heldere en doeltreffende communicatie van de vereniging met haar leden en met de buitenwereld. De werkgroep zoekt nog leden, hoe meer hoe liever! Dus als u ervaring heeft met communicatie, of er goede en leuke ideeën over heeft, neem contact op met Thomas.

2. Educatie

Coördinator: Hans Hofman

Ook de werkgroep Educatie zoekt nieuwe leden! Deze werkgroep houdt zich intensief bezig met de organisatie van nieuwe educatieve activiteiten, zoals cursussen en studiedagen en legt en onderhoudt daarnaast contacten met onder meer post graduale opleidingen. Het doel: samenwerking en kruisbestuiving in de breedste zin van het woord. Heeft u contacten in of affiniteit met het onderwijs, ervaring met het organiseren van leerzame activiteiten of gewoon veel zin om mee te doen aan deze werkgroep, neem contact op met Hans.

3. Evenementen

Coördinator: Lieselot Leeflang

Deze werkgroep doet voorstellen voor sprekers op de befaamde VIBA-café’s, die maandelijks in Den Bosch worden gehouden. Ook het bedenken van onderwerpen voor en de organisatie van beurzen en excursies is in handen van deze werkgroep. Heeft u goede ideeën of ervaring op dit vlak en wilt u zich aansluiten bij de werkgroep Evenementen, neem contact op met Lieselot.

Neem contact op

We zijn nu niet online. Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.

Niet leesbaar? Verander tekst

Type een woord en druk op enter om te zoeken