De mens en het milieu centraal

VIBA is een vereniging die zich inzet voor een mens- en milieuvriendelijke inrichting van onze leefomgeving. Daarbij gaan wij uit van het integraal toepassen van vier voor ons belangrijke thema’s die hierbij aansluiten:

Gezondheid: het creëren en behouden van een gezond binnenmilieu;

Milieu: circulair en biobased bouwen, behoud van biodiversiteit en duurzaam watergebruik;

Sociale omgeving: gemeenschappelijk wonen en sociale samenhang;

Ruimtelijke kwaliteit: ruimtelijke ontwerp op basis van bezieling, organische vormgeving en biomimicry.

VIBA is een levendig platform waar kennis, gedachtengoed en (praktische) ervaring wordt uitgewisseld, met als doel het bewustzijn op het gebied van een mens- en milieuvriendelijke leefomgeving te vergroten. Leden van de vereniging zijn denkers en doeners, (landschaps)architecten, bouwers, ontwikkelaars, studenten en geïnteresseerden, die graag hun kennis en ervaring met elkaar en anderen delen, onderzoeken, bediscussiëren en toepassen. Waardevolle en interessante momenten voor die uitwisseling zijn onze VIBA-Cafés, Praktijkcafés en excursies.

VIBA betekent voluit: “Vereniging voor Integrale Bio-Logische Architectuur”. In deze naam valt de koppeling Bio-Logisch op: een een samenvoeging van twee Griekse woorden: Bios (leven) en Logos (leer). Daarmee raken we de kern van onze doelstelling, namelijk: werken volgens de leer van het leven.

Wil je lid worden?

Sluit je dan ook aan bij onze vereniging!
VIBA is een actieve vereniging met enthousiaste leden. Sommige zijn dat al vele jaren en dankzij deze leden kan VIBA bogen op een schat aan kennis. Nieuwe leden brengen nieuw elan en nieuwe, frisse ideeën: onmisbaar voor een vereniging die midden in de maatschappij staat. VIBA streeft ernaar om samen met haar leden een levendige uitwisseling van kennis en ideeën te bewerkstelligen.

VIBA-leden over VIBA-visie

Neem contact op

We zijn nu niet online. Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.

Niet leesbaar? Verander tekst

Type een woord en druk op enter om te zoeken