De mens centraal

VIBA is een vereniging die zich inzet voor een respectvolle en verantwoorde inrichting van onze leefomgeving. Dit betreft de ruimtelijk en maatschappelijk leefomgeving, zowel op het niveau van het landschap, de stad, de gebouwde omgeving als het interieur. Centraal hierbij staat de mens en, daaraan onlosmakelijk verbonden, zijn leefomgeving.
Leden van de vereniging zijn denkers en doeners die kennis met elkaar delen, onderzoeken en toepassen. De Vereniging streeft ernaar door uitwisseling van kennis en informatie het bewustzijn op het gebied van een gezonde en duurzame leefomgeving te vergroten.

In de naam “Vereniging voor Integrale Bio-Logische Architectuur” valt de koppeling Bio-Logisch op. Dit is een samenvoeging van twee Griekse woorden: Bios (leven) en Logos (leer). Daarmee raken we de kern van onze doelstelling, namelijk: werken volgens de leer over het leven.
De leden van de vereniging streven ernaar om deze levensleer op integrale wijze toe te passen en zo een gezonde en duurzame leefomgeving te creëren.

De Vereniging voor Integrale Bio-Logische Architectuur is opgericht in 1976 en heeft een geschiedenis van 40 jaar.
De vereniging functioneert als een platform voor het uitwisselen van inspirerend gedachtegoed en praktische vraagstukken. Door middel van presentaties, lezingen en excursies worden visionaire onderzoeken, innovatieve toepassing en ervaringen gedeeld en besproken.
De vereniging richt zich op: ontwikkeling van integrale gebiedsvisies, ecologisch- circulair- bouwen en biobased bouwen, gezond binnenklimaat, lichtkwaliteit, luchtkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit, samenlevingsvormen en architectuur.

Wil je lid worden?

Sluit je dan ook aan bij onze vereniging!
VIBA is een actieve vereniging met enthousiaste leden. Sommige zijn dat al vele jaren en dankzij deze leden kan VIBA bogen op een schat aan kennis. Nieuwe leden brengen nieuw elan en nieuwe, frisse ideeën: onmisbaar voor een vereniging die midden in de maatschappij staat. VIBA streeft ernaar om samen met haar leden een levendige uitwisseling van kennis en ideeën te bewerkstelligen.
VIBA-leden kunnen zich presenteren via onze website, deelnemen aan diverse activiteiten van de VIBA en een actieve bijdragen leveren in een van de werkgroepen.

Neem contact op

We zijn nu niet online. Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.

Niet leesbaar? Verander tekst

Type een woord en druk op enter om te zoeken