VIBA-Café 3 september 2009 op locatie: Earthship Nooterhof Zwolle

Het earthship in de Nooterhof te Zwolle is gebouwd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van woningcorporatie SWZ. De corporatie beoogde daarmee ervaring op te doen staan in het kader van de opgave om energie te besparen en duurzaam te bouwen.

Een medewerker van SWZ zal toelichting geven op uitgangspunten en aspecten van de realisatie.

Paul Hendriksen, directeur InclusieF Services, zal vervolgens verder ingaan op de achterliggende filosofie en verbindingen leggen naar een samenleving die in essentie duurzaam is. Dit betekent op een fundamenteel andere manier kijken naar onze plek in de natuur en op onze aarde.

De bijeenkomst start vanaf het parkeerterrein van het Doepark Nooterhof, hoek Goertjesweg – Marsweg in Zwolle, met een bezoek op de locatie van de earthship zelf, dat we van binnen en van buiten kunnen bezichtigen. De earthship is niet groot genoeg om iedereen een goede zitplaats te bieden, daarom lopen we vervolgens naar het naastgelegen natuureducatie centrum waar de verdere presentatie en discussie zal plaats vinden.

Verslag

door K.J. v. M.

Op 3 september jl. werd het Viba-cafe “op locatie” gehouden in Zwolle.

Daar bezochten we in de Nooterhof het Earthship dat vorig jaar gebouwd werd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Woningcorporatie SWZ.

Hans Bijkerk van SWZ, vertelde ons hoe hij drie maanden lang het team van Michael Reynolds (15 experts, overgevlogen uit Amerika) en 300 vrijwilligers, zonder enige tekening, met een budget van 300.000 Euro, begeleidde bij het bouwen van dit Earthship.

Er werd gebruik gemaakt van lokaal aanwezige grondstoffen en herbruikbare materialen.

Met een eenvoudig systeem van met aarde gevulde autobanden als isolatie en twee 5000 L tanks voor regenwateropvang op het Noorden en een glazen gordijngevel over de gehele breedte op het Zuiden, met niet-dragende wanden gevuld

met blikjes en flessenglas, met een systeem van ventilatie-invoer onderin en ontluchting op het dak, lijkt voor het Earthship een goede toekomst weggelegd.

Het autarkisch functioneren, wat onafhankelijkheid van openbare nutsbedrijven en leidingnetten impliceert, bleek bij de huidige functie als “theehuis” niet haalbaar i.v.m. (te) stricte overheidsvoorschriften bij openbaar gebruik.

Paul Hendrikse, voorzitter van de Vereniging Aardehuis Oost Nederland, vertelde ons hierna over de gedachte die ten grondslag ligt aan de oprichting van deze vereniging.

Veel daarvan is ook Viba-gedachtegoed. Inspiratiebron is: de combinatie Mens en Samenleving, waarbij de Mens zich voegt naar wat de Planeet nodig heeft.

Zijn verhaal over dromen, denken, durven, doen en zijn behoefte duurzaam wonen voor iedere beurs te introduceren, lichtte hij helder en inspirerend toe.

Bijv. door het werken aan een omslag in cultuur, met het handhaven van eco-structuren en het introduceren van permacultuur en door transition towns i.pl.v. niet-zelfvoorzienende steden te bouwen.

Alle inspanningen van bovengenoemde vereniging krijgen een vervolg in een haal-baarheidsstudie voor de bouw van 25 aardehuizen nabij Olst in het jaar 2010-2011.

In het door een volle maan feeriek verlichte Earthship dronken wij, later op de avond, nog een glas en lieten we onze gedachten teruggaan naar de jaren ’70.

Er is(n)iets nieuws onder de zon.

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten