VIBA geschiedenis 1976 – 2003 door Frank van Empel

Geschiedenis van VIBA in jaartallen (1966-2003)
‘EEN GESCHIEDENIS VOOR DE TOEKOMST’

  1. Voorgeschiedenis (1966-1976)

1966 – Oprichting van de IBA – Studiengemeinschaft für Integrale Bio-Logische Architektur in Wenen; voorganger van het huidige IBO – Österreichisches Institut für Baubiologie und Ökologie. Hoofdactiviteit: het organiseren van lezingenreeksen. Het tweeledige begrip Bio-Logisch wordt gebruikt in de zin van ’alles wat in overeenstemming is met het menselijk leven’. Het is een samenvoeging van twee Griekse uitdrukkingen: bios (natuur, leven) en logos (menselijke rede, gezond verstand). De grondlegger van de latere Nederlandse VIBA, Peter Schmid, is tevens de initiatiefnemer van de Weense studievereniging.

Maart 1968 – juli 1970 – De Weense Studiengemeinschaft voert (onder leiding van haar oprichter) een onderzoeksopdracht van het Bauten-Ministerium uit met betrekking tot ‘Gesunde Umweltgestaltung’.

Mei 1970 – Internationale conferentie ‘Gesundes Bauen – Gesundes Wohnen – Gesundes Leben’ in het Österreichisches Bauzentrum in Wenen en vervolgens nationale conferenties in Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck en Bregenz, in combinatie met een reizende tentoonstelling langs deze Oostenrijkse provinciehoofdsteden (initiatiefnemer: Peter Schmid).

1973 – Peter Schmid organiseert gespreksgroepen over gezondheid voor mens en milieu rond de thema’s bodem, materiaal, energie, klimaat, subtiele invloeden, kleur en vorm in zijn toenmalige huiskamer aan de Firmamentlaan 4 te Eindhoven.

1974 – Oprichting van het Genootschap Gezond Bouwen en Wonen – GGBW (een voorganger van de huidige VIBE) – in België met als eerste voorzitter Peter Schmid, gevolgd door verschillende lezingen en studiedagen, alsmede het ontwerp en de realisatie van de woongemeenschap ’t Haesveld in België i.s.m. de leerstoel AM van de Technisch Hogeschool Eindhoven (THE, later omgedoopt in Technische Universiteit). Publicatie van de vertaling van de eerste en tweede oplage van ‘Gesundes Bauen Gesundes Wohnen’ van de gelijknamige Arbeitsgruppe im Forschungskreis für Geobiologie e.V. met bijdragen van 18 vaklieden uit wetenschap en praktijk, geredigeerd door Robrecht van Haegendoorn en uitgegeven bij De Tijdstroom. Van 22-24 mei wordt in het Schweizerhaus in Hadersdorf (Oostenrijk) het seminar Integrale Bio – Logische Architektur gehouden. Doel: het zoeken naar praktische manieren en oplossingen voor een gezond en bio – logisch georiënteerd bouwen, ingeleid door Peter Schmid met het referaat: Bauen im Dienste der Gesundheit des Menschen.

10 oktober 1975 – Inaugurele rede van Peter Schmid, die sinds 1972 als gewoon hoogleraar in de Afbouwtechniek verbonden is aan de Technische Hogeschool Eindhoven. Titel: Afbouwen voor een Integrale Bio-Logische Architectuur. De tekst van de rede wordt later door VIBA herdrukt.

 

Geschiedenis (1976-2003)

15 december 1976 – Oprichting van de Vereniging Integrale Bio-Logische Architectuur, afgekort VIBA. De relatie tussen mens en gebouwde omgeving staat centraal. In de oprichtingsstatuten wordt dit uitgangspunt vertaald in drie doelstellingen:

  1. Het ontwikkelen en toepassen van een architectuur die de mens in harmonie brengt met zichzelf, de ander, de natuur en de kosmos.
  2. Het werken aan een architectuur vanuit het besef dat de mens in een onverbrekelijke relatie staat tot zijn totale (kunstmatige en natuurlijke) omgeving.
  3. Het werken aan de architectuur door in een ruimer verband vormend bezig te zijn met al die factoren die meespelen in de relatie tussen de mens en zijn totale omgeving.

De Vereniging wordt eerst in Eindhoven gehuisvest en kort daarna in Kasteel Herlaer te Halder, een gehucht tussen Vught en St.Michielsgestel, vlak onder Den Bosch. Hier worden o.a. ‘zolderlezingen’ en workshops gehouden.

1 mei 1977 – Oprichting van de BABC, de Bio-Logische Architectuur en Bouw Coöperatie (de huidige BBC – een erkende aannemer), alsmede oprichting van de IBAC, de Integrale Bio-Logische Architectuur Coöperatie, een architectenbureau. Op zaterdag 16 juni vindt een contactdag van BABC-IBAC plaats, met als doel: overleg tussen diverse schakels van de bouwketen (dat wil zeggen: van architecten, aannemers en klusjeslui die zich bezig houden met een mens- en milieuvriendelijke benadering). Onder leiding van Peter Schmid start in Kasteel Herlaer een coöperatieve cursus ten behoeve van de nodige verdieping in het integrale bio-logische bouwen: de geboorte van de Herlaer School. Op 24 en 25 september vindt a/d T.H. in Eindhoven i.s.m. VIBA het International Humane Ecological Building Congress plaats. In 1977 wordt ook de eerste reizende tentoonstelling, op golfkartonnen panelen, georganiseerd. De tentoonstelling start op de T.H. Eindhoven en doet daarna diverse plaatsen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk (o.a. Parijs) aan.

1978 – Oprichting van de Studievereniging Integrale Bio-logische Architectuur (SIBA) rond de leerstoel AM – Afbouwtechniek Milieu-integratie aan de Afdeling Bouwkunde van de T.H. Eindhoven. Doel: studenten in de gelegenheid stellen om vorm te geven aan het milieuvriendelijk bouwen. Met onder meer: Sjap Holst, Joos Hamer, Jan van der Linden, Mark Stalpers, Wim Schaefer, Ger Balk, Noud te Riele, Dolf van Moorsel, Maurice Crijns, Guus van Vliet, Ben Sartorius, Tiny van de Ven, Frank van der Linden, Eric Vastert, John Olie, Henk Swaagstra, Frans Compen, Edwin Meyer Viol en de Oostenrijkse gaststudenten Roland Gnaiger (momenteel hoogleraar aan de Universiteit van Linz) en Helmut Deubner (momenteel hoogleraar aan de Donau-universiteit in Krems). Op 18 en 19 maart wordt de eerste ‘werkwinkel activiteit’ van de SIBA georganiseerd. In teamworkverband wordt gewerkt aan de vernieuwbouw van Kasteel Herlaer, waaraan een sociaal-culturele functie wordt gegeven. Verschillende aspecten van het humaan ecologisch bouwen komen hierbij a/d orde, zoals de invloeden van bodem, klimaat, ruimte en vorm, materiaal en alternatieve technologie. Iedereen wordt gevraagd zijn favoriete werkmateriaal mee te nemen. SIBA leden nemen deel aan excursies, o.a. naar conferenties van de Forschungskreis für Geobiologie in Eberbach am Neckar. Grensverleggende projecten uit die tijd, naast eerder genoemd ontwerp en realisatie van gemeenschapshuis ’t Haesveld in België: voorstel hergebruik boerderij, het 100.000 Gulden huis, THAASEB – Thermo-Hydraulic-Aeolic-Autarkic-Sun-Energy-Building (i.s.m. Wim van Wilpe), aarde- en vegetatiebedekt bouwen en wonen.

1979-1982 – Zes workshops in St. Michielsgestel met behulp van de MHP – Methode Holistische Participatie o.l.v. Peter Schmid:

  • Milieuvriendelijke uitbreiding Lelystad / VIBA & IBAC, 1979, meer dan

40 participanten, waaronder ambtenaren, planologen, architecten, zoals Ton  Alberts en Max van Huut, alsmede vele andere experts.

  • Mens- en milieuvriendelijke uitbreiding Dronten – Biddinghuizen, 1980.
  • De Fabriek, een plan voor een milieucentrum om te wonen, werken en

leven, in Vatrop in het Noorden van Noord-Holland, 1981.

  • De Lightbergh, ontwerp voor een gemeenschap en werkplaats voor de

nieuwe tijd te Haaren, 1981.

  • NHHC – Nieuw Herlaer Holistisch Centrum, 1981/1982.
  • Herbestemming Kasteel Nieuw Herlaer, 1982.

Andere belangrijke wapenfeiten in deze periode: de eerste betaalde deeltijdsmedewerk(st)er(s) doen hun entree bij VIBA en een tweede reizende tentoonstelling gaat van start. Op 4 en 5 juli 1981 wordt in kasteel Nieuw Herlaer het (amateur) festival voor mime, theater, spel en muziek gehouden. In enkele zalen zijn workshops georganiseerd.

1982 – Bij Verlagsgesellschaft Rudolf Müller te Köln Braunsfeld verschijnt Bio-logische Architektur van Peter Schmid in een oplage van 2000 stuks, waarin het basisidee van VIBA wordt verwoord en waarin veelvuldig naar VIBA wordt verwezen. Het boek is geschreven voor Baufachleute en voor iedereen die in de bouw is geïnteresseerd en behandelt de W’s van de integrale bio-logische architectuur: waarom, wanneer, waar, wat, waarvoor, waardoor, wie en hoe (in het Duits: wie)? Daarbij komen ook diverse aspecten aan de orde waar VIBA toen nog niet zo aan toe is, hoewel ze wél deel uitmaken van het integraal bouwen. Met name moet hierbij gedacht worden aan: esthetiek, kunst, ruimtebeleving en psychologie. In juli 1983 volgt een tweede druk en in 1988 een derde. Bij dezelfde uitgeverij komt in 1986 ook een vervolg uit: Bio-logische Baukonstruktion, Wege zu einer integralen Bau- und Ausbautechnik, waarin nog meer aandacht is voor vormen en onderlinge samenhangen met productie, materiaal en structuur in het licht van een duurzame ontwikkeling en haar technische implementatie. Op 3, 4 en 5 juni worden in Boxtel, samen met De Kleine Aarde, de studiedagen ‘Anders bouwen’ gehouden. In 1982 verschijnt ook het eerste jaarverslag van VIBA.

1983 – De workshop Bouwen met leem start met de bouw van een experimenteel huis en wordt gevolgd door ‘(14) vakken vullen met nieuw te ontwikkelen leembouwtechnieken’. In de jaren daarna wordt het experimenteel huis successievelijk gecompleteerd. Het krijgt achtereenvolgens verschillende functies, zoals bureau, stal en opslag. Verder wordt een Workshop Zelfvoorzieningen (reeds de derde van een reeks) gehouden, met een gelijknamige publicatie, die op de dag van de workshop zelf wordt geproduceerd en i.s.m. Stichting Sterstaete wordt uitgegeven bij Anubis te Hengelo.

1987 – Op 24 oktober vindt – na een zeer rustige periode – de heroprichting van VIBA plaats, met een grote schoonmaak in het ledenbestand, de mogelijkheid van donaties en het instellen van een oorkonde voor mensen die deelnemen aan cursussen en studiedagen. Het eerste nummer van Gezond Bouwen & Wonen verschijnt bij Lakerveld B.V. in Den Haag. Op 29 november 1987 organiseren de Stichting Onkruid en VIBA samen een beurs/symposium Gezond Wonen & Bouwen in het Rai-congrescentrum te Amsterdam.

1988 – Vijftien bouwkundigen volgen de meerdaagse cursus en het teamwork project van de VIBA Herlaer School in Kasteel Herlaer en sluiten deze met succes (en een getuigschrift) af.

1989 – Zeventien architecten en ontwerpers volgen de meerdaagse cursus en het teamwork project van de VIBA Herlaer School in Groesbeek. De in totaal 32 cursisten van 1988 en 1989 behoren tot de eerste representanten van de Herlaer School, die staat voor een bepaalde, op het VIBA-denken gestoelde, benadering en al gauw ook voor de nieuwe ‘duurzame’ architectuurstroming in Nederland.

1990 – De werkgroep Terra Morpho/Leembouw wordt in het leven geroepen. GB&W verhuist van Lakerveld B.V. naar Stichting Gezond Bouwen & Wonen i.o. Het boek ‘Bio-logisch bouwen en wonen, Gezond voor mens en milieu’ van Michiel Haas en Peter Schmid (met een voorwoord van voormalig minister van VROM Ed Nijpels) verschijnt bij uitgeverij Ankh-Hermes in Deventer.

1991 – Oprichting van het Nationaal informatiecentrum en trefpunt voor mens- en milieubewust bouwen, wonen en werken – het VIBA-Centrum – in ’s-Hertogenbosch. Als uitvoerend verlengstuk van VIBA is het Centrum de voorloper van de Stichting VIBA Expo. Het VIBA-Centrum is (net als VIBA Expo later) juridisch zelfstandig. Op 20 april wordt bij VIBA in Den Bosch de studiedag Elektriciteit en Gezondheid georganiseerd, met o.a. een inleiding over onderzoek naar de invloed van laagfrequente elektro-magnetische velden op de gezondheid en een meetpracticum, waar het meten van ladingverschillen bij toepassing van diverse materialen in verschillende situaties centraal staat. Bij De Kleine Aarde in Boxtel wordt het VIBA huis geïnstalleerd, een display van gezonde en milieusparende materiaaltoepassingen en installaties. Instelling van een Toetsingscommissie t.b.v. de beoordeling en toelating van materialen, producten en diensten tot de permanente VIBA-tentoonstelling. Van Westering te Baarn neemt de uitgave van GB&W over van Lakerveld en Landgraaf-Publishing, dat het blad maar even uitgaf.

1992 – Op 22 mei start, naar aanleiding van het 15 jarig bestaan van VIBA, de inschrijving voor de 1e VIBA-prijsvraag voor Mens- en Milieubewust Bouwen en Wonen. Vier gemeenten (Amersfoort, Arnhem, Enschede en Roermond) stellen bouwlocaties voor elk 30-100 woningen en prijzengeld ter beschikking.woningen ter beschikking.t, Arnhem, Enschede en Roermond e in het voor- en najaar van 1993 een tweedaagse leergang Milieuvriende In totaal nemen 93 architecten en bouwvakexperts aan de woningbouwprijsvraag deel. Minister Alders van VROM reikt op 3 februari 1993 de prijzen uit. Op 22 en 23 juni vindt de tweedaagse leergang ‘Mens- en Milieubewust Ontwerpen’ van de VIBA-Herlaer School voor ontwerpers/architecten plaats, een instituut dat zich bezighoudt met kennisoverdracht op het punt van milieubewust ontwerpen, bouwen, wonen en werken. Met inleidingen van o.a. Michiel Haas, Peter Schmid, Sjap Holst en Renz Pijnenborgh. In hetzelfde jaar organiseert de Herlaer School (door VIBA geïnspireerde architecten en ontwerpers) ook nog een driedelige cursus Eco-Bio-Logisch Bouwen, die wordt afgerond met een in teamwork (volgens de Methode Holistische Participatie) ontworpen werkstuk. Alle deelnemers krijgen een oorkonde (bewijs van deelname). VIBA is verder als organisatie betrokken bij de oprichting van het European and Global Network of Organisations for Environmentally Conscious and Healthy Building (ECOHB) in het Italiaanse Desenzano. Niels Wiedenhof is hoofdredacteur van het nummer van GB&W dat is gewijd aan 20 jaar Peter Schmid aan de TU/e Eindhoven (de voormalige THE). Ten behoeve van het voorbereidende werk voor prijsvragen wordt een stichting in het leven geroepen.

1992/1993 – VIBA organiseert, samen met de Herlaer School, de VIBA Herlaer lezingencyclus: dertien lezingen op dinsdagavonden over o.a. Bewust met water in bouwen en wonen (Ir. Tjerk Rijenga), Zuinig stoken op hout (Harrie Leenders), Het huis van een andere toekomst (Peter Schmid), Organische architectuur (Max van Huut) en Gezonde wooncultuur (Hugo Vanderstadt). Verder wordt in samenwerking met ROSTRA Congrescommunicatie een begin gemaakt met de gedurende vijf achtereenvolgende jaren gehouden tweedaagse leergangen Milieuvriendelijk Bouwen & Renoveren, een succesvol vervolg van de Herlaer School. In 1993 gooit VIBA bovendien hoge ogen met een groot Paviljoen Bouwen & Milieu op de Bouwbeurs te Zuid-Laren en een maquette van een ‘kantoorgebouw voor de toekomst’ – een EXPIDEMO (Experiment en Demonstratie) Project in opdracht van de Rijksgebouwendienst, ontworpen door Peter Schmid en zijn leerstoel. Het paviljoen wordt officieel geopend door Prins Constantijn en trekt ruim 100.000 bezoekers. Ten slotte presenteert VIBA zich ook nog op het Europasymposium in Bütgenbach (Duitstalig België). In december ondertekent Renz Pijnenborgh als eerste voorzitter van de Stichting VIBA Expo de oprichtingsacte.

1994 – De ministeries van Economische Zaken en VROM verlenen een startsubsidie aan het VIBA-Centrum, dat – nog meer dan in de beginjaren – de nadruk legt op praktische ondersteuning van alle partijen in het bouwproces. De subsidie wordt onder meer gebruikt voor het inrichten van een permanente expositieruimte in een oud fabriekspand (voorheen De Gruyter) naast de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Op 1500 vierkante meter wordt een breed assortiment duurzame bouwmaterialen tentoongesteld, alsmede producten en diensten die een illustratie vormen van het bio-logisch en ecologisch bouwen, wonen en werken. De bibliotheek en het documentatiecentrum worden uitgebreid. Op 6 april opent minister Andriessen van Economische Zaken de VIBA Expo. Andriessen prijst VIBA voor haar activiteiten en inzet. ‘Wie zijn werk goed doet, kreeg vroeger op school een tien,’ aldus de minister. ‘Ik wil vandaag VIBA ook een tien geven.’ Vervolgens noemt Andriessen tien positieve punten op. In december verschijnt het eerste (en enige) exemplaar van het nieuwsbulletin VIBAKEN van de VIBA Vereniging, gecombineerd met het jaarverslag 1993 en een businessplan 1994 – 2000. In de VIBA Herlaer reeks komen achtereenvolgens drie brochures uit.

1995 – Op 27 januari wordt officieel de Stichting Viba Expo opgericht. Volgens de statuten heeft de Stichting ten doel ‘het, op basis van de uitgangspunten van VIBA exploiteren van een of meerdere bezoekerscentra en voorts al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn’. In de praktijk komt dit erop neer dat de Stichting alle naar buiten gerichte activiteiten overneemt van de Vereniging, die vanaf dit moment het karakter krijgt van een groep mensen met in beginsel dezelfde uitgangspunten, een soort denktank. In 1995 ontstaat ook het idee voor een prijsvraag voor leegstaande kantoorgebouwen, die niet meer als kantoorgebouw gewenst zijn.

 1996 – Op 7 en 8 juni worden in De Poort in Groesbeek studiedagen gehouden vanuit de invalshoeken kunst, filosofie en economie. Thema: ‘Op weg naar een nieuwe (bouw)wereld’. Speciaal hiervoor uitgenodigde keynote speakers: Sim van der Ryn (een pionier uit de VS), Pieter Kooistra, Huub Kortekaas, Iteke Weeda, Raconimo, Diana Vandenberg en Jan Saal. De studiedagen monden uit in een manifest over bouwfilosofie, bouwkunst en bouweconomie. Van 11-13 oktober organiseert VIBA in het Bedrijvencentrum Brabant in Den Bosch, ter gelegenheid van haar twintigjarig bestaan, het congres ‘Bouwen, verder dan Duurzaam’. Staatssecretaris Tommel van het ministerie van VROM is present. Dagvoorzitter is prof. Dr. Hans de Jonge van de TU Delft. Rudolf Dass vertoont de toekomstig gebouwde omgeving van Nederland. Schmid suggereert een Club van Den Haag.  Gelijktijdig vindt een manifestatie voor consumenten plaats, waarbij op het parkeerterrein van VIBA Expo in ’s-Hertogenbosch tentenpaviljoens worden opgesteld met voorbeelden van duurzame producten en duurzame energie-installaties. VIBA-grondlegger en -inspirator Peter Schmid treedt bij deze gelegenheid terug uit het bestuur. In dit jaar worden ook gezamenlijke excursies georganiseerd met de

Kleine Aarde. Eveneens in 1996: Kunst- en architectuurhistoricus Juri Czabanowsky loopt in het kader van zijn proefschrift over ‘Eco-Logisch georiënteerd bouwen’ stage bij VIBA.

1997 – Ing. Koos Timmermans treedt in augustus aan als (parttime) directeur van VIBA Expo. Hij volgt in die hoedanigheid directeur a.i. Kees van der Linden op. Financieel gaat het VIBA en VIBA Expo niet voor de wind. Zowel de Vereniging als de Stichting sluiten het jaar af in de rode cijfers. Vermelding verdienen het symposium en de prijsvraag ‘Aan gangbaar duurzaam bouwen ver voorbij’ naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de leerstoel AM aan de TU/e, met bijdragen van VIBA. In juni 1997 vieren zo’n 200 (oud)leden en kinderen het 20-jarige bestaan van VIBA Vereniging in het Land van Ooit te Drunen (Noord-Brabant).

 1997/1998 –De 2e VIBA prijsvraag Mens- en milieubewuste transformatie van kantoren en scholen wordt uitgeschreven. Deze heeft betrekking op een school aan het Pinasplein in Rotterdam. In totaal 42 architectenbureau’s schrijven zich in voor deelname. Juni 1998 verschijnt de catalogus met ingediende plannen en het juryrapport. VIBA is in 1998 bovendien gastheer/vrouw van de GAIA International meeting. De nieuwe werkgroep Architectuur, o.l.v. Chris Posma werkt aan de ontwikkeling van een wijk met circa 200 woningen waar de VIBA principes zo zuiver mogelijk worden toegepast. Er bestaan plannen voor de instelling van werkgroepen voor energie, internationale contacten, kosten, p.r., water, gezonde stedenbouw, gezonde werkplekken en interieur. In april 1998 wordt het symposium ‘Gezond Binnenmilieu’ gehouden (met o.a. sprekers over geluid, thermisch comfort, licht en elektromagnetische velden) en in oktober 1998 het symposium ‘Biologische Stedenbouw’ (met o.a. sprekers over groen, water, toegankelijkheid en speelruimte). In samenwerking met Centrum Hout wordt in dezelfde maand bij VIBA bovendien het symposium ‘Meerlaagse Houtskeletbouw’ gehouden.

1999 – In mei 1999 wordt de 3e VIBA-prijsvraag Mens- en milieubewuste transformatie van gebouwen gelanceerd met als onderwerp: de herbestemming en inrichting van het schoolgebouw van de HTS aan de Wiltzanghlaan (stadsdeel Bos en Lommer) te Amsterdam. In totaal schrijven 43 ontwerpers en architecten zich in. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 20 januari 2000. Op 28 juni wordt bij VIBA Expo in Den Bosch het (tweede internationale) Symposium Strobalenbouw gehouden. Tijdens dit symposium wordt onderzocht of een brede toepassing van stro in de bouw mogelijk is. Andere symposia: Ruimte voor Kinderen, Gezonde Kantorenbouw en Constructief Bouwen. In financiële zin worden deze activiteiten positief afgesloten. Ook de vier door VIBA voor de Nationale Dubodag georganiseerde sessies zijn succesvol. In samenwerking met Uitgeverij WEKA in Amsterdam wordt ‘Bouwen en Milieu’ uitgebracht, een bundeling van feiten, voorschriften, eisen, subsidies en kosten met betrekking tot milieuverantwoord bouwen in één handboek. Vele andere praktische handboeken i.s.m. met WEKA (en deels met NIBE) volgen. Verder verdienen wederom de vele actieve werkgroepen vermelding (o.a. Harmonicale Ellips, Elektrobiologie, Duurzaam Bouwen en Gezondheid, Interieur, een Verademing en Feng Shui).

2000 – In de organisatie van het Internationale Afscheidssymposium ‘Beyond Sustainability’ ter gelegenheid van het emeritaat van Peter Schmid participeren TU Eindhoven, ECOHB, GAIA en VIBA. VIBA en VIBA Expo ontvangen de ECOHB AWARD. Ten behoeve van de permanente expositie in Den Bosch wordt een derde hal in gebruik genomen. Het auditorium in Hal 2 van de VIBA Expo krijgt de naam Peter Schmid Auditorium. VIBA is tevens gastheer van de ECOHB board meeting. Roger Domburg neemt de hoofdredactie van GB&W over. Op 19 oktober vindt het Ventilatiesymposium plaats, met discussie over de keuze tussen natuurlijke en mechanische ventilatie. Bovendien is er een cursus leembouw en neemt de VIBA deel aan de nationale Natuur- en Milieumanifestatie.

 2001 – Tijdens de nieuwjaarsborrel viert de werkgroep Harmonicale Ellips haar 10-jarig bestaan. Het jaar 2001 wordt door VIBA (in navolging van het Zweedse initiatief INNE 99) uitgeroepen tot Jaar van het Binnenmilieu, met extra aandacht voor zieke gebouwen en tekortkomingen in het milieu binnenshuis. De website krijgt en nieuw gezicht.

2002 – De Stichting VIBA Expo groeit uit tot een financieel gezonde, professionele organisatie, waar 12 mensen werken (acht full time equivalenten, een verdubbeling t.o.v. 1997). Het boekjaar 2001 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 10.239 . De Stichting heeft een eigen, zelfstandig bestuur en is betrokken bij tal van netwerken. De communicatie wordt aanzienlijk verbeterd. Op de permanente expositie van VIBA in Den Bosch wordt een drie-sporenbeleid gevoerd. Door de producten en aanbieders in drie categorieën in te delen wordt de bezoeker geholpen bij het kiezen van materialen en/of aanbieders. Van 21 t/m 25 januari neemt VIBA een prominente plaats in op de bouwvakbeurs in Zuid-Laren. Op 1200 m² wordt, in samenwerking met een twintigtal exposanten, het paviljoen ‘Duurzaam Bouwen en Verder’ vorm gegeven. Op 28 februari wordt, naar aanleiding van 25 jaar VIBA, in voormalig kerkgebouw Ottone in Utrecht het jubileumsymposium ‘Stad sta stil’ gehouden, genoemd naar het gelijknamige gedicht van Diana Ozon uit 1993 over een samenleving waarin iedereen van alles de prijs weet, maar van niets de waarde. Publicaties: ‘Stad sta stil’ en ‘Bouwen met Ambitie’ (n.a.v. een onderzoek van Mieke Weterings). In de context van 15 jaar GB&W verschijnt ‘ABC van VIBA’ (van Peter Schmid). In november presenteert VIBA zich op het 11th European Symposium Ecological Building in Brussel (België), georganiseerd door Landesinstitut für Bauwesen des Landes Nordrhein- Westfalen, Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens en VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen). Verder maken alle VIBA denktanks tijdens een gezamenlijke werkgroepbijeenkomst kennis met elkaar ten behoeve van verdere ontwikkelingen rondom de thema’s gezondheid en binnenmilieu, interieur, harmonicale ellips, verademing (architectuur), stro- en leembouw. In 2002 wordt gewerkt aan twee prijsvragen, getiteld Feelgood Buildings (i.s.m. de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) en Herontwerp van een gebouw in een duurzame omgeving (mede ondersteund door Novem).

Tot slot werd op 31 oktober 2002 de eerste Eco-Bouwmarkt, ofwel Open Dag, van VIBA Expo gehouden waarbij alle 150 exposanten vertegenwoordigd zijn om ruim 500 bezoekers van de meest actuele dubo-informatie te voorzien. In 2002 worden bovendien drie zogeheten VIBA Café’s georganiseerd, waaronder een excursie naar een voormalige ligboxenstal in de Achterhoek die is getransformeerd in een bouwbiologisch conferentieoord. Verder worden twee ‘vakdagen’ gehouden over Isolatie en Wandafwerking en wordt VIBA lid van Nature Plus, een netwerk dat probeert te komen tot een keurmerk voor milieubewuste bouwproducten en diensten op Europees niveau. Het boekjaar 2002 van zowel Vereniging als Stichting worden afgesloten met een positief resultaat van respectievelijk 3.786 en 1.480 euro. De Vereniging telt op dit moment 365 leden (waaronder 214 particulieren en 136 bedrijven).

2003 – Christoph Maria Ravesloot neemt de hoofdredactie van GB&W over. Principles of Architectural Detailing in the light of Sustainable Development van de hand van Stephen Emmitt, John Olie (VIBA werkgroep Verademing) en Peter Schmid – gebaseerd op zijn bouwknoopmodel – gaat bij Blackwell in Londen, onder de drukpers. VIBA treedt dit jaar ook nog op als gastheer van de ECOHB Annual Meeting, die gehouden wordt op 31 oktober, tegelijkertijd met de 2e Eco-Bouwmarkt van VIBA Expo. In 2003 vinden bovendien de gebruikelijke thematische VIBA Vak(mid)dagen en VIBA Cafés plaats.

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten