VIBA en spiritualiteit

 

 

Aan het einde van ons symposium ter ere van het 40 jarig jubileum, werd ons geadviseerd om ons niet met spiritualiteit bezig te houden en ons te beperken tot een meer wetenschappelijke benadering op het vlak van duurzaamheid en gezondheid. Na afloop ontstond naar aanleiding van deze aanbeveling enige discussie. Onlangs kwam term spiritualiteit opnieuw ter sprake bij de aankondiging van een nieuw symposium. Naar aanleiding hiervan heb ik als voorzitter van het bestuur het afgelopen jaar regelmatig nagedacht over de relatie tussen spiritualiteit en onze vereniging.

 

Zoals ik het ervaar bestaat er in de maatschappij een spanningsveld tussen wetenschap, geloof en spiritualiteit. De controverse tussen wetenschap en geloof bestaat al eeuwen en gaat onder andere over de vraag of de wereld tot stand is gekomen door schepping of evolutie. De meeste mensen in onze westerse samenleving zijn er wel van overtuigd dat de evolutietheorie klopt  en daarmee lijkt de wetenschap aan de winnende hand. Een geheel andere controverse die zich regelmatig aandient bestaat er tussen de reguliere en complementaire geneeswijzen. De reguliere geneeswereld beroept zich er op dat hun methoden evidence-based zijn. In mijn omgeving tref ik echter veel goed opleidde en weldenkende mensen aan die regelmatig gebruik maken van complementaire geneeskunst en overigens doe ik dat zelf ook. Een argument waarmee deze geneeswijze wordt ondersteund is dat mensen uit eigen ervaring weten dat het werkt, ook zonder dat daar wetenschappelijk bewijs voor is.

 

De filosoof Wittgenstein kwam na een lange studie tot de conclusie dat je over ‘alles wat er toe doet’ in het leven, niet op een eenduidige manier kan spreken en ook niet objectief kan oordelen. Begrippen als ‘liefde’ en ‘gelukkig’ zijn subject, maar wel essentieel als het gaat om ons leven. ‘Evidence based’, ‘objectiviteit’ en ‘meetbaarheid’ geven houvast. De vraag is of we het leven moeten inrichten naar deze maatstaven. Alles wat er toe doet wordt dan langzaam uit ons leven gebannen. We hoeven zelf geen keuzes meer te maken, omdat we kunnen terugvallen op wat ‘bewezen is’. De keerzijde is dat we ons niet meer bezig houden met de essentie waar ons leven om draait. Uiteindelijk is het namelijk onze eigen ervaring die het leven zinvol maakt. Ver vóór het ontstaan van de ons bekende godsdiensten en wetenschappen waren er spirituele stromingen als de Tao en de Advaita Vedanta die hierover de nodige kennis hadden. In mijn ogen is spiritualiteit een goed alternatief naast wetenschap en godsdienst. In tegenstelling tot godsdienst en wetenschap bied spiritualiteit geen zekerheid, maar biedt het je wel de ervaring die het leven zinvol maakt.

 

Natuurlijk begeven we ons op ‘glad ijs’, als we als VIBA ook spiritualiteit toelaten binnen onze vereniging, maar hopelijk ontstaan er dan wel gesprekken die er toe doen.

 

Joop Bensdorp

Voorzitter bestuur VIBA Vereniging

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten