Verslag VIBA café 7 mei: Marta Resink (Omslag) over diverse vormen van groepswonen

Wat is ‘anders’ wonen?

Steeds vaker spreken mensen de wens uit om ‘anders’ te gaan wonen. Hoe wordt dat ‘anders’ zoal omschreven?
“Meer samen met anderen; niet in een standaard gezinnetje met huisje-boompje-beestje; wonen met mede-ouderen; meer spullen en ruimten delen; wonen in een ecologisch gebouwd huis in een milieuvriendelijke omgeving; wonen en werken met elkaar combineren; meer geestverwanten om me heen, zodat je elkaar kunt stimuleren om dingen anders te doen”. Naast een vorm van gezamenlijkheid is juist ook voldoende privacy voor vrijwel iedereen een groot goed.

 

marta

Omslag in Eindhoven houdt zich, onder andere via het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, al lange tijd bezig met dit thema. Marta Resink (oprichtster van Omslag, samen met Dick Verheul) kent veel bestaande initiatieven. Tijdens het VIBA-Café van 7 mei jl. ging zij hierop in. Dit was de eerste lezing in een geplande serie over dit onderwerp.

Verslag VIBA-café op 7 mei 2015 door Frank Stofberg: Anders Wonen – Gemeenschappelijk Wonen

Ruim 30 toehoorders zijn in het VIBA-café aanwezig voor de lezing over gemeenschappelijk wonen door Marta Resink van de Omslag (www.omslag.nl). Na het welkomstwoord van Joop Bensdorp, waarin hij nog even refereerde aan het tijdschrift ‘ZOZ’ van de Omslag, start Martha het zeer inspirerende verhaal. Aan de hand van veel foto’s schetst ze een beeld van de grote diversiteit aan gemeenschappelijke woonvormen: van één woning met een paar bewoners tot complete (‘eco’)dorpen. Niet alleen Nederlandse voorbeelden komen aan bod, ook enkele buitenlandse projecten.

Ongeveer 10 jaar geleden is de Omslag begonnen met het servicepunt Anders Wonen Anders Leven. Dit naar aanleiding van enerzijds mensen die een groep zochten of een groep wilde oprichten en anderzijds groepen die mensen zochten. De eerste (interne) activiteit was een 14-daagse excursie langs bestaande projecten, met vooral als doel om zelf goed op de hoogte te raken van de mogelijkheden.

De vele voorbeelden moeten vooral benadrukken dat er veel mogelijk is. Het kan gaan om huur- en koopwoningen, of gemengd, om nieuwbouw of bestaande bouw, om speciale doelgroepen, of juist om gemengde groepen, om zelfbouw (CPO-collectief particulier opdrachtgeverschap), om alleen wonen of om wonen en werken, in stedelijk gebied of juist op het platteland met soms vergaande zelfvoorziening qua o.a. energie en voedsel. Ze wijst o.a. op de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen, de LVGO.

De vele leegstaande boerderijen in ons land bieden kansen voor groepen die op het platteland willen beginnen. En in bebouwd gebied bieden de vele leegstaande kantoren en oudere bebouwing zoals scholen en kloosters kansen voor stedelijke collectieve projecten. Voor het realiseren van projecten en daarna voor het beheer van collectieve zaken is de ‘vereniging’ een goede organisatievorm.

Ook voor het realiseren van nieuwbouw zijn er nu goede kansen omdat veel gemeenten graag grond verkopen omdat ze er veel te veel van hebben.

Voor startende groepen heeft Marta nog de volgende aanbeveling:

Start met een kleine groep mensen met een duidelijk concreet gezamenlijk doel. Zoek vervolgens (als dat gewenst is) nog extra mensen erbij en treedt dan pas naar buiten om bijvoorbeeld met de gemeente te overleggen over de mogelijkheden die er zijn. Is er een concrete plek, ga dan achter ‘het geld’ aan.

 

Meer informatie:

 

 

 

 

 

 

 

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten