VIBA Café 7 juni 2012: Revolutionaire doorbraak integraal duurzaam ontwikkelen

Eco-ethische gebiedstransities

Methodiek voor duurzaam concrete, integrale, haalbare en betaalbare gebiedsontwikkeling

door Thomas Jansen en Chris Posma

De methodiek combineert Ambitiebepalingen met onderzoek naar haalbaarheid en betaalbaarheid waardoor verlies van Ambitie tot een minimum wordt beperkt. Slimme integrale combinaties van soms experimentele technieken vertaald naar maatschappelijke & financiële kosten en baten maken keuzen inzichtelijk en bieden handvatten om in veel opzichten lonend duurzaam te transformeren.

Chris Posma: Mijn ervaring ligt vooral op de gebieden financieel management, kwaliteitsmanagement en bouwprojectmanagement. Speciale accenten van de werkzaamheden liggen nu op investeringsvoorbereiding voor diverse sectoren en het begeleiden van projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling voor ecologisch bouwen en wonen. Daarbij kijk ik waar nodig ook met een blik van architect of constructeur.

Mijn insteek is steeds disciplines nauwer met elkaar in verbinding te brengen om zo een optimale integratie van intenties en activiteiten te bewerkstelligen.

Zie ook website www.syneff.com

Duurzame gebiedsontwikkeling vereist zorgvuldig iedere stap zetten en borgen zodat je weer een stap verder omhoog kunt. Het vereist motivatie, concentratie en team work: vanuit het blikveld van iedere stakeholder naar kansen en haalbaarheid kijken.

Thomas Jansen: Opgeleid als hovenier en landschapsarchitect richt ik mij nu op Eco-ethisch ontwikkelen, transformeren en beheren. Mijn werkwijze spitst zich toe op het najagen van kennis en innovatie om van daaruit abstracte visies en ideeën te vertalen naar concrete praktisch toepasbare, betaalbare oplossingen. Mijn ervaring ligt op het integraal implementeren van duurzame innovaties binnen bouwkundige, stedenbouwkundige en landschap architectonische planvorming & realisatie.

Speciale accenten van de werkzaamheden liggen op het begeleiden enthousiasmeren van diverse partijen bij projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling voor Eco-ethische gebiedsontwikkeling. Een methode waarbij slimme integrale procesmatige en inhoudelijke combinaties middels een economische, ecologische en ethische kader worden afgewogen.

Net als bij Chris Posma is ook mijn insteek het steeds disciplines nauwer met elkaar in verbinding te brengen om zo een optimale integratie van intenties en activiteiten te bewerkstelligen.

Zie ook website (beide nog in ontwikkeling) www.ecoethiek.com ; www.thomasjansenduurzaamontwikkelen.nl

AANMELDEN:

Niet-leden: klik hier
LEDEN: aub eerst inloggen dan: klik hier

PLAATS: Peter Schmid Auditorium, Service-instituut VIBA-Expo, Veemarktkade 8, gebouw B, De Gruyter Fabriek, ‘s-Hertogenbosch

AANVANG: 20.00 uur

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten