VIBA Café 7 april 2011: Discussie-avond: Het Gezonde Passief-huis: De Brabantwoning

In opdracht van 4 gemeenten en 4 corporaties met steun van de Provincie Noord Brabant is door een integraal team het concept voor de “Brabantwoning” ontwikkeld.

Het concept “Brabantwoning” is door zijn kapvorm niet afhankelijk van de locatie, is zeer low tech met gezonde natuurlijke ventilatie toevoer, heeft hoge isolatie waarden, een laag temperatuur (stralings)verwarming en gezonde bouwmaterialen. Op deze manier kan een betaalbare klimaatneutrale en zelfs een “energie nul”- woning worden gerealiseerd.

Personalia

ir.Martin Bakker, Provincie Noord Brabant, bureau milieu-innovatie, zal de teamleden inleiden.

De teamleden Chris Posma, Hans Crone, Stef Jansen en Renz Pijnenborgh zullen het concept toelichten en in discussie gaan met de toehoorders.

Binnenklimaat

Het  gevaar van woningen, die niet integraal zijn ontworpen, maar wel zeer energie-zuinig moeten zijn, is dat er een ongezond binnenklimaat ontstaat.

Men is vaak te eenzijdig gericht op energiebesparing met als onbedoeld bij effect dat het een ongezonde niet-ecologische woning wordt met klachten van de bewoners.

Daarnaast worden de voorspelde energiebesparingen in de praktijk meestal niet gehaald.

Er bestaan ook misverstanden over de begrippen, die gehanteerd worden zoals:

  • energie neutraal huis
  • klimaat neutraal huis
  • energie nul huis
  • energie plus huis
  • passief huis
  • energie actief huis
  • etc.

Brabantwoning

Dat zijn woningen, met een gezond binnenklimaat en een groot comfort, die toch energiearm en -vooral ook- betaalbaar zijn. De opvang van water en de aanwezigheid van groen versterken het wooncomfort in de wijk. Gedetailleerde berekeningen laten zien dat zo’n woning gebouwd kan worden voor starters (€ 180.000), gezin (€ 199.500) en groot gezin (€ 235.000). De prijzen zijn inclusief grondkosten. De gemiddelde energiekosten zijn 15 € per maand in plaats van het huidige gemiddelde van 90 € per maand. Natuurlijk hebben deze woningen milieuvriendelijke materialen. Voor de specialisten onder ons de woningen hebben een GPR van minstens 8,0.
citaat uit: vibaexpo.nl, brabantwoning

Verslag

VIBA café 7 april 2011: Brabantwoning

Donderdagavond 7 april 2011 organiseerde de VIBA een informatieavond over de totstandkoming en inhoud van het ontwerp: ‘Brabantwoning’ . De bovengemiddelde aanmelding van 70 personen geeft aan dat er interesse bestaat voor het thema van energiezuinige en duurzame woningen. Een gezond binnenklimaat dient hier onderdeel van te zijn.

 

De provincie Brabant startte in 2007 het initiatief tot het ontwikkelen van een ‘ gezond passiefhuis’ : de ‘ Brabantwoning’. Dit proces zal waarschijnlijk binnenkort worden afgerond met een certificaat, waarbij ook de VIBA betrokken is.

Wat is een ‘ Brabantwoning’ ? Een ‘ Brabantwoning’ is in principe een streefconcept. Dit streefconcept is vastgelegd in een Programma van Eisen, met een ingebouwde flexibiliteit voor ontwerpers. De hoofdlijnen waar het concept zich op richt zijn ‘ duurzaam’, ‘ gezond’ , ‘energieneutraal’ , ‘ betaalbaar’ en ‘ groen’ . Gemeten met de GPR systematiek scoort het streefconcept goed. De sprekers van de avond waren de heren M. Bakker (provincie Brabant), R. Pijnenborgh (architect), H. Crone (installatieadviseur), S. Janssen (bio-diversiteit) en C. Posma (kosten en opbrengsten).

 

Om de ‘ Brabantwoning’ energiezuinig te maken is de ‘ Brabantwoning’ in eerste instantie zeer goed geisoleerd. Wat aan warmte niet verloren gaat, hoeft niet te worden bijverwarmd. ( Rc-waarde gevels = 8, Rc-waarde dak = 10) Oververhitting in de zomer wordt in het ontwerp opgelost door het toepassen van massieve woningscheidende wanden. De opgeslagen warmte van overdag wordt s’nachts middels spuiventilatie (dak) afgegeven. De warmte die in de winter dient te worden toegevoegd om de woning op temperatuur te houden wordt in basis verzorgd door een warmtepompboiler met als bron de ventilatielucht. Een zonneboiler zorgt voor warm tapwater; warmteterugwinning op het douchewater wordt uitgevoerd. De nadrukkelijke wens om middels natuurlijke luchttoevoer de woning van frisse lucht te voorzien wordt in het ontwerp gehonoreerd.

De stadsnatuur van de duurzame wijk van de 21e eeuw vraagt om verder te denken dan de rooilijn, is de boodschap. Watermanagement van regenwater: opvangen in reservoirs of met gevel / dakbeplantingen. De woning wordt op deze wijze in relatie tot zijn omgeving gebracht.

De woningen zijn kostentechnisch haalbaar, ook voor het lagere marktsegment. De resterende energiebehoefte is laag.

Komend jaar worden 80 woningen gerealiseerd. De ontwerpers zullen uiteindelijk hun gelijk dienen te krijgen van de toekomstige bewoners: zij zijn de personen die het ontwerp in de praktijk kunnen toetsen. De ontwerpers zien deze praktijktest met vertrouwen tegemoet.

Jan Hulsbos

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten