VIBA Café 6 okt 2022: Houtbouwmythes ontkracht!

Ontwikkelingen in Houtbouw Engineering, in het lab en in de praktijk.

 

In welke richting beweegt zich de houtbouw? Een verkenning van de stand van de internationale houtresearch middels het tonen van enkele state-of-the-art projecten uit binnen- en buitenland. Van hergebruik en extensieve bosbouw tot nieuwe verbindingsconcepten en parametrisch ontwerpen en samenstellen.

 

In de nabije toekomst zal de vraag naar houten bouwproducten exponentieel toenemen!
Velen vrezen een kaalslag van onze toch al kwetsbare bossen.
Een natuurinclusief bosbeheer met meer diversiteit en soortenrijkdom is een essentiële voorwaarde om deze groei mogelijk te maken, het gaat daarbij niet uitsluitend meer om naaldhout. Tevens ontstaan innovatieve technieken om die nieuwe generatie houten bouwproducten te ontwikkelen en tot stand te brengen.

L: Pierre Jennen
R: Gilbert Koskamp

Architecten partners bij Ssse|OvO associates architects
en tevens senior lecturer Bouwtechnologie Faculteit Bouwkunde TU Delft.
Platform: bk-wood.nl

 

 

De laatste paar jaar is de bouwwereld in de ban van de aanstaande transitie naar meer bio-based bouwen waarbij de focus ligt op massieve houtbouw met geëngineerde houtbouwproducten. Deze verschenen zo’n twintig jaar geleden voor het eerst op de markt.
In de onderzoekslabs voor houtresearch is men daarnaast een ander pad aan het verkennen, het werken met niet-geëngineerd hout en robotische productie, teneinde hergebruik en materiaal-efficiëntie te versterken.

In dit VIBA-Café worden houtbouwmythes ontkracht en wordt verteld hoe je bouwt met hout en snel, voordelig en duurzaam herbestemt in een circulair parametrisch bouwsysteem.

 

Robotic assembly: hieronder enkele voorbeelden van parametrische ontwerpen in hout
Sawn Timber: Hiernaast foto’s van gezaagd en ontkernt eikenhout als constructie in de gevelzone

VIBA

VIBA

Scroll naar top

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten