Verslag VIBA Café 4 november 2021 door Gideons Tribe

Gideons Tribe  

Op 4 november gaven Norbert Schotte en Jan-Willem van de Groep een lezing over Gideons Tribe. Waar staan ze voor en wat motiveert ze om zoveel mogelijk mensen te doordringen van de huidige klimaatcrisis. Ze gaan ervoor om iedereen te mobiliseren en maatregelen te nemen om de crisis het hoofd te bieden. Lees de samenvatting van deze pakkende lezing of kijk en luister de opnames terug op onze website, klik hier

Vorig jaar heeft Gideons Tribe het manifest over CO2 opslag en biobased materialen gelanceerd. Dit gaf vanuit de sector en marktpartijen gelijk een kracht voorwaarts, ook richting de politiek. Dit momentum heeft ervoor gezorgd dus ze nu volle kracht vooruit gaan.

Het eerste onderwerp van de lezing is de Carbon agenda om onder de 1,5° gr. globale opwarming te blijven. De doelstelling die wordt aangehouden is CO2-neutraal in 2050.

Op dit moment zitten we op een koers van 3-4° gr. opwarming. Om de doelstelling te halen mogen wij nog een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoten (=budget). Met de huidige uitstoot en geplande maatregelen is ons budget over 7-8 jaar verbruikt! Het is dus noodzaak om de komende jaren de maatregelen door te voeren om binnen ons budget te blijven. Hier is directe actie voor nodig en niet nog jaren wachten zoals het huidige beleid inzet. We moeten 75% CO2 reduceren voor 2030 om dit voor elkaar te krijgen.

Voor de bouw geldt er meer, er is de afgelopen jaren te weinig gereduceerd, dus te veel uitgestoten.

In de bouw loopt de discussie over ‘duurzame’ materialen. Vanuit de ‘beton lobby’ geeft men aan dat het materiaal lang mee gaat en daarmee duurzaam is. Norbert en Jan-Willem geven aan dat de uitstoot bij de productie nu plaatsvindt en dus nu moet worden meegeteld. Daar tegenover staan de Biobased materialen die juist CO2 opnemen in plaats van uitstoten. Dit betreft de materialentransitie. Daarnaast is deze gekoppeld aan de energietransitie: van CO2 uitstoot naar Energie positief.

Een ander aspect is het demontabel bouwen. Dit betreft een ontwerp aspect. Het wordt in de hele discussie wel aangehaald maar betreft een aspect dat hier los van staat. Dit valt trouwens te realiseren met zowel conventionele als biobased materialen.

Waar staat Gideon voor:

In de visie van Gideon zijn er een aantal zaken die aangepakt moeten worden. Zij noemen deze de Gideon Building Transition Tribes:

  • Energietransitie – CO2 Neutraal
  • Materialentransitie – biobased materialen, hernieuwbare materialen, herbruikbare materialen en als laatste low-carb materialen
  • Sociale transitie – mensen meenemen in de weg van de transitie.
  • Cultuur – van het stellen van financieel rendement naar maatschappelijk rendement
  • Condities creëren – andere aanpak zoals het financieel waarderen van CO opslag.om de transitie naar biobased materialen kan versnellen

Gideon brengt mensen bij elkaar en komen met gerichte acties. Op dit moment groeit de organisatie en sluiten steeds meer mensen zich bij Gideon aan. Ze zijn er niet alleen om nieuw op te zetten maar ook om bestaande organisaties bij elkaar te brengen en samen te werken. De Transitie zal geleid worden door de koplopers. Dit zijn niet de overheid of de brancheorganisaties.

Er moeten aanpassingen in officiële meetwaarden worden bewerkstelligd. De weg van verandering loopt dus wel via de officiële kanalen. Om biobased materialen de juiste waarde te geven moeten de normen aangepast worden. Veel organisaties werken mee aan de het uitvoeren van onderzoek en informatie delen.

De Biobased route van Gideon:

Biobased Materialen: Er zijn veel biobased materialen. Voor de komende jaren moeten we CO2 opslag aantonen en de MPG aanpassen ten opzichte van de CO2 intensieve materialen.

Met houtbouw en biobased materialen sla je CO-2 op in plaats van uitstoten. Bij het bouwen in hout wordt er tegelijkertijd voorkomen dat er uitstoot wordt veroorzaakt door reguliere materialen. Deze verdringing is goed voor de factor 1,2 t.o.v. de opgeslagen CO2 in het gebouw (zie videopresentatie).

Zo als het er nu voor staat gaat Shell geld ontvangen voor het opslaan van CO2 in de Noordzee à € 125,- per ton. Wanneer we deze subsidie toepassen op biobased materialen wordt het verbouwen van deze gewassen en bouwen met Biobased materialen ontstaat een rendabel werkmodel voor boeren en bouwers!

Er zijn nu al een aantal gebouwen doorberekend in opslag en verdringing van CO2 en welke waarde in euro’s staat hiervoor. Hierdoor ontstaan er kengetallen die tot een standaard gaan verwerkt gaan worden. Door de opslag en verdringing van CO2 om te rekenen zien we welke waarde in euro’s we zouden moeten toekennen aan biobased gebouwen.

OM welke materialen gaat het? Welke materialen kunnen de boeren verbouwen?

Hennep Lisdodde (verbouwen in veengebieden)
Zonnekroon Sorghum
Stro Bamboe
Bermgras Miscanthus

Dit levert verdringing van emissie door reductie veeteelt. Opslag van koolstof in biogrondstoffen. Opslag van CO2 in de bodem (bij zonnekroon, stro). En verdringing van emissie van reguliere bouwmaterialen. In de videopresentatie kan je horen en zien om welke bedragen het gaat per teeltsoort. Nu is het zaak om de overheid hiervan te overtuigen en het door te voeren. Iets waar Gideon hard mee bezig is.

Het gaat ook om het afstemmen tussen vraag en afname. Gideon richt zich op het opschalen van deze materialen en werkwijze. Hiervoor is het dus belangrijk om de hele keten ook in de industrialisatie te mobiliseren en activeren.

De inspirerende presentatie wordt afgesloten met de wijze waarop mensen en organisaties Gideon kunnen worden en steunen. Gideon is bestaat zonder subsidie. Je kan als bedrijf (of als individu) Gideon steunen door Gideon uit te dragen, actief te participeren in projecten, diensten en middelen beschikbaar te stellen en uiteraard is financiële ondersteuning ook welkom. Kijk voor meer informatie op www.gideonstribe.nl

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten