Van VIBA en PR naar digitaal archief – april 2022

Van VIBA en PR naar digitaal archief

 Michael Braungart en William McDonough herdefinieerden in 2002 de duurzame gedachte met het boek Cradle to cradle: ‘remaking the way we make things’.

 De stilte van herkenning èn verontwaardiging was voelbaar in het VIBA-café (febr. 2007) na afloop van de documentaire Afval=Voedsel met programmamaker  Rob van Hattum over het boek Cradle to cradle.

Waarom nú die hype voor C2C terwijl de VIBA ruim 30 jaar al hier mee bezig was?

In het voorjaar van 2008 kwam n.a.v. de ‘triomftocht van ‘Cradle to Cradle’ het idee op met name  bij Willem Grotenbreg om als VIBA de relatie met ‘C2C’ te onderzoeken.

 De relatie VIBA en ‘C2C’ werd onderzocht door 15 VIBA-leden en Peter Schmid, volgens zijn Methode Holistische Participatie – MHP, steeds ook met exemplarische voorbeelden geïllustreerd. Daarbij werd ook de Visie van de VIBA onder de loep genomen, herijkt en waar nodig geactualiseerd.

 

De resultaten werden  in de ALV besproken en leidden tot acties om meer naar buiten te treden met de VIBA. Zoals de opzet van een VIBA-website (door o.a. Joop Hendrikx), deelname aan prijsvragen (o.a. Geerpark, de ‘Ring van Holland’ en Hofvitaal ‘zo wil ik wonen’) en de werkgroep ‘Communicatie’ die zich richtte op regelmatige publicaties. (van o.a. Joop Bensdorp, Lieselot Leeflang,Frank Stofberg, Wilco Machielse,  Ad de Vrieze, Peter Schmid, Willem Grotenbreg en Juri Czabanowski).

 ‘Meer naar buiten treden’, was de conclusie in de ALV van 15 mei 2009 die leidde tot acties zoals de opzet van een VIBA-website, deelname aan prijsvragen en een werkgroep ‘Communicatie’. Deze laatste verzorgde regelmatig publicaties zoals zijn te vinden in verschillende afleveringen van Gezond Bouwen en Wonen 2010 en 2011 (zie: JaapvanWestering).

Uit de eerdere werkbijeenkomsten met herhaalde bewerkingen van deelthema’s onder leiding van Peter Schmid volgden uiteindelijk meerdere publicaties:

  • Bouwen met voorzorg                       GB&W 1-2011
  • De Ring van Holland                         GB&W 2-2011
  • Hofvitaal: zo wil ik wonen                  GB&W 3-2011
  • Innovatieve Architectuur traditie        GB&W 4-2011

Een nieuw bestuur in 2013 besloot met de ALV dat de website meer toegang moest bieden tot alle VIBA-kennis en archieven met een duidelijke agenda en informatie over VIBA-activiteiten en de leden. Om die doelen te bereiken werd via een aantal tussenstappen de huidige website tot stand gebracht. Tenslotte besloot men de communicatie te verbeteren met een VIBA-nieuwsbrief.

Voor de ledenberichten en  nieuwsbrieven werkten Lieselot Leeflang en Ad de Vrieze aan  een opzet die per mail verstuurd konden worden maar waarvan ook geprint een handzame versie in het archief bewaard kon worden.

De eerste nieuwsbrief verscheen 15 mei ’14, voor de ALV van 22 mei ’14, een PDF-document op A4-formaat. Teksten verwezen met een weblink naar achtergrondinformatie van de auteur of inleider op de VIBA-website. Weblinks in nieuwsbrieven én de website beoogden om een digitaal archief te creëren met alle VIBA-kennis, -visie en -geschiedenis.

Koppeling van nieuwsbrieven en de website werd een jaar later verbeterd met Mailchimp. De eerste in die reeks zag het licht op 23 oktober ’15, waarna alle nieuwsbrieven gemaakt en verzonden worden met Mailchimp. Een leerproces waarbij vreemde afkortingen en leesbaarheid op de PC (tablet en/of smartphone) nog steeds alle aandacht vragen, evenals het gebruik van foto’s en hun formaat in kolommen die tot rare sprongen in de lay-out leiden. De basisopzet bleef, problemen werden opgelost en nieuwe ontdekkingen benut.

Met de hyperlinks in de nieuwsbrieven én op de website ontstaat een digitaal archief van de Viba-visie, kennis, activiteiten én de geschiedenis.

Wie ziet hierin een leuke hobby? Teksten in nieuwsbrieven zijn beknopte inleidingen voor volledige informatie op de website. Dat vereist korte krachtige teksten die uitnodigen om op een weblink te klikken, wat nu nog nauwelijks gebeurt. Wie wil toegezonden informatie en teksten ‘Elsschotsproef’ omzetten naar duidelijke en compleet leesbare verhalen voor op de website, met een korte inleiding voor in de nieuwsbrief.

De ALV van 12 mei is hét moment om met elkaar naar de toekomst te kijken van de ‘werkgroep COMMUNICATIE’ voor de VIBA-website en VIBA-nieuwsbrieven.

De 100ste nieuwsbrief
Bestuursblog: Ad de Vrieze

Nawoord 100e Nieuwsbrief:
Al jong schreef en maakte ik jeugdblaadjes en schoolkranten. Een hobby, waarbij je altijd op zoek moet naar de informatie die interessant en uitnodigend is om te lezen of om mensen nieuwsgierig te maken naar bijeenkomsten te komen. Inleiders vergeten soms wat daar voor nodig is en dat dit ruim van te voren bekend moet zijn.
Nu met de 100ste  nieuwsbrief en de terugblik in de bestuursblog ben ik natuurlijk best wel trots, maar zoals ik vaak zeg bij aangeleverde kopij, “het gaat niet om jou maar om het verhaal van de VIBA!

Ad de Vrieze

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten