Seminar ‘Waterstaat’ over lokale realisatie van klimaatprogramma’s

Op vrijdag 22 januari organiseert  Architectuurcentrum Makeblijde | aMb het seminar ‘Waterstaat’. Verschillende partijen uit  (overheid, burger, ontwerper, waterschap) lichten tijdens een korte ‘elevator pitch’ hun visie en ambities toe over de realisatie van klimaatprogramma’s op lokaal niveau. Insteek is: hoe bekijken zij de samenwerking tussen private en publieke partijen en met welke financiële middelen denken zij hun projecten te realiseren.

Milieu-adaptatie in bestaande wijken en historische kernen

Binnen het kader van het Deltaprogramma worden grootschalige ingrepen langst de kust en grote rivieren uitgevoerd. De grote steden in de Randstad vervullen op dit moment een pioniersrol in het zoeken naar integrale oplossingen binnen architectuur, stedenbouw en landschap. Maar ook op kleinschaliger niveau, elders in het land moet het probleem aangepakt worden. Bestaande nieuwbouwwijken, historische steden, bedrijventerreinen of buitengebieden met agrarische productie vragen klimaatinterventies op maat.

Schermafbeelding 2016-01-13 om 14.11.33

Comfortabel en vitaal

Tijdens het seminar, waaraan ook VIBA-lid Thomas Jansen deel zal nemen met een presentatie over mens en milieu-innovatie, wordt ook ingegaan op ‘state of the art’ klimaat- en waterprogramma’s, die al zijn opgezet in bestaande openbare ruimte. Steeds terugkomende vraag zal zijn: hoe houden we allemaal hetzelfde doel voor ogen: gebouwen en omliggende ruimten die zowel klimaatneutraal en waterrobuust als maar ook comfortabel en economisch vitaal zijn.

Architectuurcentrum Makeblijde | aMb
Datum: Vrijdag 22 januari
Tijd: 13:00 – 17:00u
Plaats: Park Makeblijde, Houten
Toegang gratis
Aanmelden verplicht: info@architectuurcentrummakeblijde.nl

 

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten