Project Vierakker, Willem Grotenbreg

Energieneutrale woning te Harfsen

De voormalige boerderij gelegen in het buitengebied van de Achterhoek met schuren konden niet worden verbouwd omdat de onderhoudstoestand te slecht was. Bovendien waren de gebouwen in het verleden op een armoedige wijze verbouwd met weinig respect voor het karakter van de bestaande boerderij.

Nieuwe functie in het agrarisch landschap

De voormalige boerderij was zijn functie reeds lang geleden verloren. De nieuwe functie is wonen en werken in het buitengebied op een duurzame toekomstgerichte wijze.
De ondernemer die de boerderij heeft gekocht wilde een eigentijds huis met schuren voor de huisdieren en het onderhoud en van het terrein Bovendien bevindt zich daar een werkplaats voor het uitoefenen van zijn nieuwe werkzaamheden als energie-adviseur.

Het nieuwe huis met schuren moet energieneutraal zijn. Er zijn 120 m2 PV-cellen geïnstalleerd op het dak van de woning om bovendien de elektrische auto van stroom te kunnen voorzien.In de toekomst moest het huis met schuren zelfvoorzienend kunnen worden middels nog aan te schaffen accu’s.

Eigentijdse architectuur buitengebied

De gerichtheid op de zon was van primair belang voor de maximale opbrengst van 120 m2 PC-collectoren. Derhalve was een maximale afstand tot de openbare weg noodzakelijk. Langs deze openbare weg staan 25 meter hoge loofhoutbomen ten westzijde van de woning.

Een maximale bezonning van de woonruimte ( passieve energie) had tot gevolg dat de schuren niet aan de zuidzijde van de woning konden worden gesitueerd. Daardoor was de plaatsing van PV-panelen op de schuren uitgesloten. Teveel schaduwing van de ondergeschikte schuren tgv.het hoge hoofdgebouw.

Zoals vroeger de koeien in het boerenbedrijf dichtbij het wonen van het boerengezin ,de hoofdvorm van boerderij met bijgebouwen bepaalden.

Zo bepalen tegenwoordig de dominante functie van de 120m2 PV- panelen de hoofdmassa aan de zonkant met woonkamer georienteerd op de zon. De ondergeschikte slaapkamers zijn met lessenaarsdaken tegen het hoofd-dak aangebouwd,zoals vroeger de lagere koeienschuur tegen het hogere woongebouw waren aangesloten.
De 2 lessenaarsdaken zijn zodanig gesitueerd dat ze de rondgang van de dagelijkse zonnebaan volgen.

Passend materiaalgebruik Achterhoek

De donkere gladde PV-panelen op het hoofddak weerspiegelen dominante zonnestralen en zetten het om in de zo belangrijke elektrische energie ,nu de fossiele brandstoffen versneld uitgeput raken.
De overige daken zijn afgedekt met sedum en gras zodat het lijkt dat het oorspronkelijke maaiveld niet wordt aangetast ,maar functioneel wordt verhoogd in het agrarische landschap met respect voor het nieuwe gebruik en aansluiting op Natuur en Landschap van de beschermde Achterhoek.De bouwconstructie is houtskeletbouw met houten buitenafwerking en is daardoor ook CO2 neutraal.

Low-tech installaties voor energie extensivering

Geen gevoelige warmtepompen en ingewikkelde warmtewisselaars zijn toegepast in dit energieneutrale concept.De luchtverversing vindt plaats middels directe buitenlucht. Hierdoor kunnen stofophoping en bijbehorende micro-organismen die de lucht in het binnenklimaat niet aantasten.De temperatuur van de vloerverwarming wordt met een simpele kamerthermostaat aangestuurd.Ook het tapwater wordt op een zeer betrouwbare elektrische boiler op temperatuur gebracht als de zon schijnt.Onderhoud op de technische installaties is nagenoeg nihil. Hetzelfde geldt voor de meet-en regel-techniek.In dit opzicht verschilt de woning maximaal t.o.v. de energieneutrale woonschuur te Vierakker.

Tegelkachel/oven houtgestookt

Het bijverwarmen van de woonkamer-open-keuken geschiedt met een tegelkachel-kook-fornuis die beide met houtblokken wordt gestookt. Hiermee is deze woning CO2 neutraal en voorzien van natuurstroom en gasloos.Zelfs de elektrische auto wordt door het PV-dak voorzien van elektrische brandstof.

De grote tegelkachel scheidt de keuken van de woonkamer en verwarmt beide ruimten met aangename warmte-straling die zelfs ’s nachts de afkoeling opvangt, zodat ’s ochtends bij het opstaan nog een aangename warmte in het huis aanwezig is.

Gezond binnenklimaat

Alle wanden zijn met leem afgewerkt , waardoor een gezonde lekkere lucht in het huis aanwezig is.Hetgeen versterkt wordt door de frisse buitenlucht die gedoceerd wordt binnen gelaten, doordat het huis maximaal is geïsoleerd ( Rc=10 van hele schil, inclusief 3-dubbel-glas ) en met tegelkachel en vloerverwarming wordt aangewarmd , is een extreem lage oppervlakte-temperatuur nodig. Daardoor is er nauwelijks stofcirculatie en wordt een zeer gezond binnenmilieu gerealiseerd.

vierakker A3-1

vierakker A3-2

vierakker A3-3

vierakker A3-4

vierakker artikel 1 kopievierakker artikel 2 kopievierakker artikel 3 kopie

 

 

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten