Op dinsdag 13 januari 2016 heeft de VIBA Vereniging de Green Deal Circulaire Gebouwen samen met ruim vijftig andere partijen ondertekend.
De Green Deal Circulaire Gebouwen richt zich op een minimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen en producten bij het ontwerp en de exploitatie van bedrijfsgebouwen. Voor gebouwen betekent dit niet alleen het kijken naar materialen, maar ook naar levensduurverlenging door het maximaal aanpasbaar maken van de gebruiksfunctie van een gebouw.

Een belangrijk onderdeel van de Green Deal Circulaire Gebouwen is het ontwikkelen van een gebouwpaspoort. In dit paspoort worden de circulaire kenmerken van een gebouw vastgelegd. Het paspoort helpt ontwikkelaars en gebouwbeheerders zicht te krijgen op de mate waarin gebouwen voldoen aan het circulaire gedachtegoed. De VIBA Vereniging heeft de Green Deal ondertekend om actief betrokken te raken bij deze ontwikkelingen, kennis uit te wisselen en zelf te ontwikkelen.

Om een concrete bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen op het gebied van het circulair bouwen is er binnen de VIBA een werkgroep “circulair bouwen” gestart. Deze werkgroep wil in eerste instantie een inventarisatie maken van alle aspecten die met dit onderwerp te maken hebben. Vervolgens willen we bekijken welke bestaande kennis er op dit gebied is en welke kennis we gezamenlijk kunnen ontwikkelen. Iedereen die geïnteresseerd is om mee te denken in een werkgroep die aan deze Green Deal een bijdrage kan leveren kan contact opnemen met Joop Bensdorp via zijn email adres: [email protected] of telefonisch via 06 5060 6842.

Meer over deze Green Deal: handleiding circulaire gebouwen

Op 12 januari 2017 gaf Hans Stofberg een VIBA-Café over zijn concept: van lineair naar circulair bouwen in zeven stappen. Lees hier het verslag van zijn lezing.

Neem contact op

We zijn nu niet online. Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.

Niet leesbaar? Verander tekst

Type een woord en druk op enter om te zoeken