Klimaat en integraliteit

Klimaat en integraliteit

Tijdens de verkiezingscampagnes voor provincies en waterschappen is ook het klimaat een belangrijk thema. Met uitzondering van 2 politieke partijen zijn de meeste politici het er over eens dat alle woningen op termijn van het aardgas af moeten. Aan de klimaattafel Gebouwde Omgeving wordt door 24 verschillende organisaties besproken hoe we dat in Nederland gaan realiseren. De focus ligt daarbij op het terugdringen van de CO2 uitstoot en het verwarmen van huizen zonder aardgas. Om de doelstellingen in van het klimaatakkoord van Parijs te halen is dat natuurlijk prima. Bovendien kan daarmee verdere bodemdaling in Groningen voorkomen worden.

Maar hoe we dit voor alle woningen en andere gebouwen gaan realiseren is nog helemaal niet duidelijk. Het gevaar dreigt dat we straks op grote schaal maatregelen toepassen die weer een nieuw probleem veroorzaken zoals gezondheidsklachten en milieuvervuiling door toepassen van verkeerde producten. Deze energietransitie vraagt daarom om een integrale aanpak waarbij niet alleen naar het energiegebruik gekeken wordt, maar ook naar het binnenmilieu en de gevolgen voor het milieu in het algemeen. Bij de VIBA staat de integrale aanpak voorop en is kennis op al deze terreinen aanwezig. Kortom aan ons de uitdaging om onze kennis op een goede manier in te zetten en te verspreiden.

Bestuur VIBA Vereniging

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten