Interview met Peter van der Cammen

Wilco interviewt Peter van der Cammen.
Dit is het tweede interview in een nieuwe reeks die door Wilco Machielse is be-dacht. Deze maand Peter van der Cammen. Wilco stelt hem zes vragen, waarvan de laatste een estafettevraag betreft.

WIE ben je?
Peter van der Cammen, geboren in 1951 in Rotterdam, nu zelfstandig praktiserend onder de naam ORTA Nova Architectuur. Peter heeft de tijd genomen als student, eerst technische bouwkunde aan de Rotterdamse HTS, daarna diploma architec-tuur in Delft en ook nog een periode aan de antroposofische kunstacademie in Alf-ter bij Bonn.
Na zijn studies landde hij in Driebergen, waar hij in de ORTA groep samen werkte met onder anderen Marien Faasse, Pieter van der Ree en Michiel Schim van der Loeff.
Peter ‘dicteert’: “Een mens die graag een bewust leven leidt – altijd op zoek naar verbinding met anderen – naast spiritualiteit en zingeving is de ecologie wel de be-langrijke rode draad, een van mijn levensthema’s…”
Peter is als mens ook een beweger! Wandelen is een van zijn favoriete bezighe-den, veelzijdig ook bezig met dansen, mediteren, qigong, (mantra)zingen en nog wat meer…

WAT doe je?
Bedenker en maker van mooie en vooral passende vormen: gebouwen, ruimte, meubelen, logo’s … Zowel functionaliteit als comfort zijn daarin primaire uitgangs-punten, die in elke creatie worden vervlochten met de aantrekkingskracht van schoonheid, kunstzinnigheid en ambachtelijkheid.

WAAROM ben je Viba-lid?
Vanzelfsprekend! Al in zijn studietijd kwam Peter in contact met Peter Schmid. De ecologie en gezondheidsaspecten van het bouwen hebben hem vanaf die tijd als een van die rode draadjes gevolgd. In zijn diepste wezen altijd op zoek geweest naar het organische in architectuur en vormgeving, daarin vooral geïnspireerd door Steiner, Gaudi en verder vooral ook de Skandinavische architectuur. Altijd was het gebruik van biologisch / ecologische materialen daar onlosmakelijk mee verweven.
Peter is lid van onze programma commissie.

WAAR gaat het met de Viba naar toe?
Há, hier wordt de stem van Peter verheffend: “De VIBA heeft het in potentie in zich om, ondanks haar leeftijd (44) als een vliegwiel te gaan functioneren voor het ‘ver-geten normaal’, zoals ik voor mijzelf het nieuwe normaal van Rutte invul < als een herbezinning op waar het bij echte menselijkheid in onze samenleving over zou moeten gaan > voor mij staat VIBA vooral voor menselijkheid, respect voor alle we-zens van de schepping. Of anders gezegd: dat je met elkaar uitgaat van een grondhouding van waardering voor alles wat leeft en verbonden is.”

Bonusvraag:
Haha, Peter heeft zijn huiswerk goed gemaakt: hij betrekt de vraag “Omschrijf waar jouw passie ligt” aan Peter Verbeek uit het vorige interview op zichzelf. Nou vooruit dan:
“Echt warm van binnen kan ik worden door ontmoeting met mensen die samen hun eigen woon- leef- of werkomgeving willen realiseren (met nadruk toch wel op sa-men). Dan help ik graag met het gestalte geven aan een goed passende en aan-genaam voelende leefplek, die ook energetisch in balans is.”
Dank je wel Peter. Mag ik uit eigen waarneming daar nog aan toevoegen: Jij bent ook gedreven mantelzorger voor jouw lieve partner Marga!

Welk antwoord op de doorgeefvraag
“Hoe ziet volgens jou de ecologische bouwwereld er over 10 jaar uit?”
We gaan eindelijk grotere verbanden zien, raken dus minder gefocust om telkens alleen maar deelprobleempjes op te lossen.
Verder heb ik een beetje een soort ‘wensverwachting’: ik zou aan een duurzame ecologische bouwwereld ook graag de factor ‘geluk’ willen toevoegen, bij wijze van streven of uitdaging…

WELKE vraag geef je door?
Wat zie jij voor je, als je de begrippen Integraal en Bio-Logisch hoort, die deel uitma-ken van de naam VIBA?

Neem contact op

We zijn nu niet online. Vul het formulier in en wij nemen contact met je op.

Niet leesbaar? Verander tekst

Type een woord en druk op enter om te zoeken