Harmonicale Ellips; Verslag 102e bijeenkomst op 27 september 2022

#102 WHE | Geomantie
Ter Apel, 27 september 2022

 

Krachtplek

Op deze eerste dinsdag van de herfst, ontmoeten we elkaar bij Museum Klooster Ter Apel. Het kloostercomplex is een 15e-16e eeuws bouwwerk waarbij oude fenomenen en oude principes van de geomantie tegenwoordig in de 21e eeuw nog steeds te ervaren zijn. Onder begeleiding van geomant Dick van den Dool onderzoeken we de wisselwerking tussen deze krachtplek en haar architectuur. Zijn de subtiele verschillen waar te nemen wanneer we spreken over een plek van het ware licht, een plek van het nieuwe licht òf (zoals Dick het benoemt) een plek van het oerlicht?

Gelaagdheid

Via de molshopen, de grondboringen, de heesters en de bomen lopen we afzonderlijk van elkaar rond om waar te nemen en om vervolgens onze individuele ervaringen te delen in de groep. Het feit dat ieder van ons waarneemt op zijn of haar eigen unieke manier, maakt dat het uitwisselen van onze individuele ervaringen, onze persoonlijke waarneming completer maakt. Geomantie is een ervaringswetenschap die zich steeds laat leiden door de subtiliteit. Maken we om te ‘voelen’ gebruik van het kosmische licht of van het aardse licht? Of is het duidelijk een combinatie van beide?

 
1. Foto westgevel, © Lonnie
2. Foto ruitpatroon noordgevel met Dick en Jann, © Lonnie

Ambacht

We staan stil bij de manier waarop het metselwerk (in dit geval van de noordgevel) is opgebouwd. De bakstenen zijn opvallend groter van formaat dan de gestandaardiseerde maat die we tegenwoordig vaak tegenkomen. De oranje-rood genuanceerd gesinterde bakstenen maken samen een prachtig kleurenpalet dat lijkt te passen in haar omgeving. De grondstof (potklei) voor de stenen van het kloostercomplex kwam vermoedelijk uit de buurt van Onstwedde alwaar destijds een pleistocene kleisoort dicht aan de oppervlakte kwam. De bakstenen werden gebakken in veldovens in de nabije omgeving. Het ambacht van de metselaar blijkt na waarneming veel verder te gaan dan alleen het stapelen van stenen.

 
3. Foto waarneming metselwerk aan de noordgevel met Werner, © Lonnie
4. Foto fragment waarneming zuidgevel, © Lonnie

Oriëntatie

De noordgevel kenmerkt zich door een duidelijk waarneembare afweertechniek die alleen maar kan ontstaan door het op een ‘bewuste’ manier stapelen en rangschikken van stenen. De 15e-16e eeuwse metselaar lijkt zich bewust geweest te zijn van de kwantumkennis en daarmee het ‘weten’ dat alle materie die wij als mens waarnemen energie is. Ook een baksteen heeft een plus- en een minpool die we individueel (met of zonder hulpmiddel) trachten waar te nemen. De bakstenen die de noordgevel vormen zijn zodanig gestapeld dat de pluspool van de ene steen gekoppeld wordt aan de pluspool van de volgende steen. Op deze manier ontmoeten de minpolen van de stenen elkaar automatisch ook. Er ontstaat een (magnetisch) energetisch veld waarin ‘afstoting’ waarneembaar is. Dit metsel-fenomeen wordt nog eens versterkt door de ruitpatronen (kruisen) die zichtbaar zijn in het metselwerk.

   
5. Foto waarneming zuidgevel met Dick en Hans, © Lonnie
6. Foto potluck picknick, © Lonnie
7. Foto potluck picknick, © Wilco

Interieur

In tegenstelling tot de noordgevel wordt de opbouw van het metselwerk aan de zuidgevel als ‘toegankelijker’ ervaren. De stenen liggen hier klaarblijkelijk gekoppeld van pluspool aan minpool waardoor de energie van/in het metselwerk kan stromen. De steunberen staan daarbij ook nog eens op aardmagnetische netwerken om het metselwerk/bouwwerk meer kracht te geven en steviger in de aardbodem neer te zetten. Binnenin het klooster wordt juist een ‘ontspanning’ gecreëerd waardoor een voelbaar meditatieve sfeer is neergezet. Vanuit de oude geomantie (de oer-geomantie) heeft een architect de energetische taak om het gebouw te verbinden met het geheel, met de plek.

 


8.   Foto waarneming metselwerk aan de westgevel met Wilco, © Lonnie
9.   Foto kruisgang, © Lonnie
10. Foto symboliek gewelven noordvleugel, © Lonnie
11. Foto misericordes in de kerk, © Lonnie

Plantenrijk

Gefascineerd door de prachtige bomen rondom het kloostercomplex, staan we stil bij twee specifieke bomen. De eerste is een hele jonge Lindeboom die in de oude ‘moederboom’ is doorgegroeid. Deze jonge boom maakt met zijn wortelgestel verbinding met de diepere laag in de aardbodem waar de essentie-energie ofwel de oerkracht stroomt. De tweede boom die we ‘waarnemen’ is een oude eikenboom. We nemen waar in woorden of kleuren, van lichtzuil tot een gevoel van rust. Deze boom is zoals Dick het benoemt een heilige ‘moederboom’ die net als de jonge Lindeboom in verbinding staat met de essentie. Bij de twee grote hulststruiken (hulst is een vuurplant) nemen we waar dat de warmte van de aarde naar boven komt. Voor mensen met koude voeten een uitkomst om even bij te tanken 😉

Cycli

Zo’n zeshonderdjaar geleden was het heel gewoon om te bouwen op het ritme of met de cyclus van de natuur. Men bouwde simpelweg niet wanneer de energie afneemt. Een gezonde bouwperiode vond plaats van de lente-equinox tot de herfstequinox. En laat het vandaag op deze eerste dinsdag van de herfst ook een echte herfstdag zijn! De potluck picknick lunch valt letterlijk in het water maar past desalniettemin volledig in het plaatje van de dag.

 
12. Foto waarneming bij de eikenboom, © Lonnie
13. Foto oostgevel bij regen met de jonge lindeboom, © Lonnie

Toegift

Het waarnemen in een groep als deze (we hebben deze dag met 12-14 mensen doorgebracht) brengt bijzondere ervaringen met zich mee. De ‘sferen’ zoals Dick het benoemt laten ons zien, horen, ruiken, proeven en/of voelen dankbaar te zijn voor deze bijeenkomst. Met een regenboog als toegift sluiten we ‘verzadigd’ maar voldaan deze dag met elkaar af. Uiteraard is er nog veel meer waargenomen dan hier in dit verslag wordt verwoord. Laat deze woorden een leidraad zijn bij het herbeleven van een bijzondere dag. Heel veel dank aan allen die ondanks de herfstregen in het Groningse aanwezig waren met een bijzonder woord van dank aan de aanwezigen uit Ecodorp Land van Aine, Ter Apel.


14. Foto regenboog als toegift met Dick, Esther, Gerrit en Monique, © Lonnie

Aanwezig
Hans Coppen, Dick van den Dool, Werner Evers, Gerrit de Graaf, Douwe Knol, Lonnie Koken, Trienke de Leeuw, Wilco Machielse, Michel Post, Patricia Post, Ingrid Rouleaux, Jann Ruiters, Esther Schumm, Monique Wijn.

Bibliografie

  • Jim Klingers & Hans Ladrak, Nieuw licht op het ‘Huis van het Nieuwe Licht’, Bouwhistorische opname Kruisherenklooster Ter Apel, 2021, Battjes & Ladrak, Klingers Bouwhistorie & Restauratie.
  • Marleen D’hose, Aarde Bewustzijn, 2020, Hajefa.
  • Marion Bradley, Nevelen van Avalon, 2016, Boekerij.
  • Wigholt Vleer, Leylijnen en leycentra in de Lage Landen, 217 heilige plaatsen in Nederland en Vlaanderen, 1992, Ankh-Hermes.

Prognose
103e harmonicale winter-editie
dinsdag 24 januari 2023
aanvang 16.00 uur

104e harmonicale lente-editie
dinsdag 28 maart 2023
aanvang 16.00 uur

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten