Grenzen aan de groei – maart 2022

Grenzen aan de groei

De oudere leden kunnen zich 1972 waarschijnlijk nog goed herinneren. Vijftig jaar geleden kwam het beroemde rapport uit van de Club van Rome. Het was ook de tijd dat de Kleine Aarde, Greenpeace en Milieudefensie werden opgericht. Vijftig jaar geleden kwam kortom de gehele milieu beweging van de grond. In een recente aflevering van het TV programma Andere Tijden, was te zien dat de aandacht toen vooral uitging naar stank, smog, zure regen, vervuild oppervlakte water door fosfaat en vuilstort. Als je daar naar kijkt dan kan je constateren dat er veel verbeterd is, want daar hebben we, in Nederland althans, allemaal geen last meer van.

Gelukkig zijn ook de doem scenario’s van het rapport ‘Grenzen aan de Groei’ niet uitgekomen. Ondanks het feit dat in de afgelopen 50 jaar de wereldbevolking bijna verdubbeld is ( van 3,8 naar 7,8 miljard) is er bijna geen hongersnood en is de welvaart wereldwijd flink toegenomen, wat geheel onmogelijk werd gehouden volgens het rapport. Het rapport waarschuwde voor de bevolkingstoename en de tekorten die daardoor zouden ontstaan. Maar uiteraard ook voor de daarbij behorende milieuvervuiling.

Terugkijkend naar de afgelopen 50 jaar kan je slechts constateren dat de problemen zijn verschoven; ze zijn anders van aard en veelal verplaatst naar andere landen. In Nederland hebben we nog steeds te maken met milieu vervuiling, alleen zien en ruiken we die niet meer. Ik woon vlak naast een boeren bedrijf waar tulpen gekweekt worden. Binnenkort komen die in bloei. Prachtig om te zien. Er is echter gif en kunstmest voor nodig om ze te kweken en dat put het land uit en tast de biodiversiteit aan. Dat weten al meer dan 20 jaar, maar tot nut toe wordt daar te weinig aan gedaan. Dat geld ook voor het stikstof probleem, de plastic soep en de klimaatverandering. De (recente) geschiedenis leert dat er eerst een crisis nodig is om echte in beweging te komen. Voor de energietransitie hebben we die nu, hoe wrang ook. Hopelijk kunnen we over 50 jaar constateren dat ook de huidige milieu problemen wereldwijd zijn opgelost.

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten