Eindejaars bestuursblog – december 2020

Men zegt dat bomen in een bos alle via de wortels met elkaar verbonden zijn. Ze ondersteunen elkaar en voeden elkaar. Van welk ras of soort ze mogen zijn. Ze vormen alle het bos. Soms wordt er één getroffen door een bliksemschicht, jong of oud. Soms worden ouderen geveld door een storm. Ze vallen neer. Ook dan dragen ze bij aan het behoud van het bos. Ze vallen uiteen en hun inhoud vormt een voedingsbron voor alles wat leeft om hun heen. Met de voeding en zaden van bomen in de omgeving ontstaat nieuw leven.  En daarmee is de cirkel rond.

Wij zijn natuur. In deze bijzondere tijd kunnen we er voor elkaar zijn. De herfst is geweest en de winter is begonnen. Een tijd van stilte en overdenking. Om te kunnen groeien. De lente zal komen en nieuwe initiatieven zullen ontstaan, in de zomer zullen we stralen. Nu worden de voorbereidingen getroffen voor het 45 jarig jubileum van de VIBA. Waar we de VIBA 2.0 een verdere boost willen geven. Om het besef te laten groeien om humaan ecologisch te ontwerpen en bouwen. Dat integrale kan een voorbeeld zijn om elkaar te ondersteunen. Het besef dat we met zijn allen een proces willen aangaan voor een mooie en gezonde wereld. Dat we daar met de VIBA een duidelijke visie op hebben hoe we dat kunnen vormgeven. Die vorm beïnvloedt onze beleving en gedrag. Daar zijn velen zich te weinig van bewust. Door ons ingrijpen bouwen we, beïnvloeden we onze (natuurlijke) context. Ik wil daarbij een symbiose aangaan met de natuur. Omdat we er deel van zijn. Dus moeten we ook de goede materialen gebruiken.

Zelf verbaas ik me er nog steeds over dat we niet meer doen om giffen en plastic uit te bannen. Gemeenten kunnen niet eens meer deze stoffen verbieden omdat er “niet” is aangetoond dat ze schadelijk zijn. En toch is in 30 jaar de biodiversiteit met 75% afgenomen. Ergens klopt er dan iets niet. Met deze stoffen is het niet mogelijk om de natuurlijke cirkel rond te maken. En toch draai ik mee in de wereld en kom ik er zo goed als niet onderuit om zonder plastic te leven. Ook omdat ik samenleef met anderen.

Dit was voor mij het eerste jaar als bestuurslid. Het inspireert me en voedt me. Het helpt me in mijn overtuiging dat het anders moet en kan. Ik krijg energie van de mensen in de VIBA en alle mensen die initiatieven ondernemen die passen bij de VIBA. Veel mensen willen een meer duurzame wereld. Daarom is het mooie dat we met de VIBA helpen om hier publiciteit aan te geven. Zodat we met elkaar over een mooie toekomst praten. Als een bos met elkaar verbonden.

Mede namens het bestuur wens ik iedereen een gezond en vreugderijk 2021, Reinoud Keesmaat

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten