VIBA-Café 2008: Koos verbeek over de menselijke invloed op het klimaat

Lezing door Koos Verbeek

Wat is waar en wat is niet waar over wat in de media staat over klimaatveranderingen? Bouwen en wonen heeft invloed op het klimaat en het klimaat heeft invloed op bouwen en wonen. Wordt koelen belangrijker dan verwarmen? Hoe doen we dat op een gezonde en energieneutrale wijze. Is het nodig om drijvende gebouwen te maken om straks droge voeten te houden? Koos Verbeek zal dit duidelijk onderbouwd en voor leken begrijpelijk uit de doeken te doen in het eerste reizende Viba-Café (luisteren, discussiëren & ontmoeten). Koos Verbeek is als Coördinator Klimaatbeleid verbonden aan het KNMI en adviseert beleidsmakers op het gebied van klimaatverandering.
De menselijke invloed op het klimaat

Is er iets aan de hand met het klimaat? Zo ja, komt dat door de mens? Wat zijn de mogelijke gevolgen van klimaatverandering? En hoe zeker is de wetenschap over deze kwestie? Deze vier vragen staan centraal tijdens dit VIBA-café. Koos Verbeek gaat in op de natuurlijke en menselijke factoren die in de loop der tijd ons klimaat hebben beïnvloed. Daarnaast komen verschuivingen in extreem weer aan bod en zal worden ingegaan op het effect van de opwarming van de aarde voor Nederland.

Tenslotte een discussie: wat kan duurzaam bouwen betekenen voor het klimaat, en omgekeerd, welke invloed heeft de (toekomstige) klimaatverandering op het bouwen van vandaag?

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten