Herfstblog – oktober 2021

Bestuursblog oktober 2021

In de natuur is de herfst in volle gang. De sapstromen zijn tot rust gekomen, er hoeft even niet meer gegroeid te worden, oef ….. daar kunnen we nog wat van leren! De rijkdom van de zomer is opgeslagen in heel kleine nieuwe knoppen, klaar voor komend jaar, en in bollen, knollen en stengels.
Wat hebben wij voorbereid voor de toekomst? Doordat wereldwijd gezien de roofbouw van fossiele brandstoffen de laatste decennia onverminderd door is gegaan zijn de brandstofprijzen lang relatief stabiel gebleven.
Te denken valt dat dit de nodige investeringen in verduurzaming van bestaande woningen sterk geremd heeft.
De sterk groeiende vraag naar energie van dit moment, na eerdere vraaguitval, leidt nu tot scherp stijgende prijzen en hopelijk tot meer gevoel van urgentie.
Urgentie, niet alleen qua energiezuinigheid, maar ook qua gezondheid, belevingskwaliteit en bruikbaarheid.
Als we bedenken dat veel onderhoud op de lange baan is geschoven dan is het beter isoleren van woningen, niet alleen een verduurzamingsmaatregel maar ook een belangrijke investering in levensduurverlenging.
De herfst biedt contrasten van rijke kleurenpaletten en somberte, de cycli van ups en downs kort achter elkaar.

Afgelopen week gingen in Serooskerke bij CPO project De Woongaard 527 houten funderingspalen de grond in. Alleen voor de fundering werd per woning 1,3 ton CO2 minder uitgestoten door minder gewapend beton, en daarnaast werd ruim 2 ton CO2 duurzaam vastgelegd, diep in het grondwater. Ook gingen de palen bijna trillingsvrij de grond in en bleef de geluidoverlast zeer beperkt.
Eigenlijk wel bio-logisch dat bij velen terecht de vraag rees waarom we dit bijna niet meer doen… In deze herfst een van de knoppen voor de nieuwe lente …..?

Chris Posma

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten