VIBA nieuwsbrief vrijdag 15 januari 2016
VIBA-NIEUWSBRIEF                PRAKTIJK CAFÉ
OVERGANGEN  VAN  BUITENMILIEU  NAAR  BINNENMILIEU  (LUCHT,  LICHT,  GELUID,  VORM,  GEZONDHEID,  GEBORGENHEID,  INSPIRATIE)    21 JANUARI  20.00-22.00 UUR
Het eerste Praktijkcafé van 2016 gaat over ‘Overgangen van buiten-milieu naar binnen-milieu (lucht, licht, geluid, vorm, gezondheid, geborgenheid, inspiratie). Een onderwerp waarover, door mensen uit de praktijk, geïnformeerd en gediscussieerd zal worden. Doel van de Praktijkcafé’s is elkaar inspireren en het delen van ervaringen en inzichten met het oog op praktische toepasbaarheid. Uitwisseling zonder te oordelen. We werken 45 minuten intensief, houden een break van 15 minuten en werken nog eens 45 minuten intensief.
PITCH  EN  DISCUSSIE
Deelnemers van het praktijk café, die dat willen, worden uitgenodigd om een pitch te houden van 5 minuten, waarin een vraag of advies ter bespreking wordt neergezet. De inbrenger van een pitch stelt bij voorkeur een beknopte digitale samenvatting (ev. beelden) beschikbaar. Er is een beamer beschikbaar.
DEELNEMERS  GRAAG  UITERLIJK  TWEE  DAGEN  VAN  TEVOREN  AANMELDEN BIJ
LAAT EVEN WETEN OF JE KOMT !
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00uur. In verband met de organisatie willen we graag dat iedereen zich vooraf aanmeldt. Stuur hiervoor een e-mail naar: secretaris@vibavereniging.nl Plaats:  Peter Schmid Auditorium, Service-instituut VIBA-Expo en Werkplaats De Gruyter Veemarktkade 8, gebouw F, De Gruyter Fabriek,  ’s-Hertogenbosch
AKTIEVE LEDEN GEVRAAGD
Zeker dit jubileumjaar zijn er door het bestuur heel wat taken te vervullen. Ook lopende zaken als de  website en het Viba café vragen veel aandacht. Wij zoeken dan ook mensen die het bestuur daarbij willen helpen. Al is het maar een idee of tip, stuur wat naar secretaris@vibavereniging.nl
NUTTIGE LINKS
Innergy samenvatting visie van team Innergy Bio-based zelfherstellend paviljoen in Breda van Marcus Architecten Bio-based bijenpaviljoen in Nijmegen van Marcus Architecten Gidsmodellen door Alterra: 10 landschap-typen die maatregelen aangeven tegen de gevolgen van klimaatverandering. Virtual Reality door Bricks & Goggles Omslag, Ecodorp Nederland (VIBA-Café Marta Resink over vormen van groepswonen) De Bouwbioloog, Emvion (VIBA-Café Jan Hulshof en Carolien Schooneveld) Huis vol energie, Ons huis verdient het, Energiesprong (VIBA-Café over Nul op de meter bij renovatie van woningen) De Twaalf Ambachten, Lowtech Magazine (VIBA-Café Sietz Leeflang en Kris De Decker) Biobased bouwen, Biobased economy, Agrodome, Sbrcurnet (VIBA-Café Green deal Biobased Bouwen) Greenhuus (VIBA-Café Kees van Wuyckhuyse) Het levende dorp (VIBA-Café over The greenman project)
OPENING  VIBA  OEUVRE-EXPOSITIE MARCUS ARCHITECTEN  4 FEBRUARI
Op 4 februari vindt bij de VIBA-Expo, om 19.30 uur voor aanvang van het VIBA-Café, de officiële opening plaats van de oeuvre-expositie van Marcus Architecten met eigen werk en de visie van het team ‘Innergy’ voor de stad van 2050, [...]  Lees Verder
LEDENBERICHTEN
Heb je iets interessants gedaan, gemaakt of gezien om zelf op de website te plaatsen? Je kunt ook korte persberichten in een ledenbericht zetten. Een nieuw document wordt met een link vermeld in de nieuwsbrief.
SEMINAR:          KLIMAATPROGRAMMA'S 22 JAN. '16  PARK MAKEBLIJDE HOUTEN Thomas Jansen,  een van de sprekers!

Vrijdag 22 januari 13:00–17:00u organiseert Architectuur-centrum Makeblijde het seminar ‘Waterstaat’, over lokale realisatie van klimaatprogramma’s. Verschillende partijen (uit overheid, burger, ontwerper, waterschap) lichten hun visie en ambities toe [...]  Lees Verder Park Makeblijde in Houten, toegang gratis, verplicht aanmelden: info@architectuurcentrummakeblijde.nl

WERKGROEPEN
Binnen de VIBA zijn er negen werkgroepen actief. Die zijn te zien op onze website. Neem contact met hen op om eens te kijken.
KALENDER
07 januari      VIBA-Café  met Paul Masselink 21 januari      Praktijk-Café 22 januari      Seminar Water/staat 04 februari     Opening oeuvre-expositie 04 februari     VIBA-Café

Bezoek ook onze website en werk mee! We zijn blij met je bijdrage. Nog geen lid? Meldt je dan nu aan via deze link.

 
 
This email was sent to