VIBA nieuwsbrief vrijdag 22 oktober 2015
VIBA-NIEUWSBRIEF  VIBA CAFÉ 5 NOVEMBER
VIBA-LEDEN  ÉN  INTRODUCEES  ZIJN  VAN HARTE  UITGENODIGD !

Het klimaatbeleid is in het verleden vooral gericht op mitigatie (verminderen van de emissies van broeikasgassen ter voorkoming van klimaatverandering), het belang voor adaptatie wordt steeds meer onderkend. Landschapsarchitect Vincent Grond presenteert en methode om dat te doen, de natuurlijke alliantie. Die methode gaat uit van de eenheid van bodem, water en groen en kent beeldende tools, zoals de gidsmodellen en de deltabeeldbank. Deze kunnen gevonden worden via www.natuurlijkealliantie.nl. De toelichting vindt plaats aan de hand van project klimaatagenda Rheden.

 VINCENT GROND

Landschapsarchitect Vincent Grond is opgeleid aan de Universiteit van Wageningen. Hij heeft o.a. gewerkt bij Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten, Royal Haskoning, Grondmij en Amer Ruimtelijke Ontwikkeling. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig landschapsarchitect onder de naam GrondRR. Hij richt zich op de integratie van klimaat in ruimtelijke plannen. Daarnaast is hij bestuurlid van de Alliantievereniging.

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN
Het huidige bestuur bestaat momenteel uit 6 personen, die allen tegelijkertijd tot het bestuur zijn toegetreden. Om de continuïteit in het bestuur te waarborgen zoeken we een nieuw bestuurslid. Mocht je vóór de ALV meer over deze functie willen weten, dan kun je contact opnemen met onze voorzitter Joop Bensdorp (tel: 06 5060 6842, email: joop@ruimtevoorleven.nl).
VERSLAG VIBA-CAFÉ 1 OKTOBER
Niek Hazendonk Historie van moderne landbouw-industrie In zijn lezing legt Niek bijzondere interessante verbanden tussen ontwikkelingen in de voedselproductie en de bodemvruchtbaarheid van het landschap. Toen na de eerste wereldoorlog veel stikstof beschikbaar was, dat geproduceerd was voor het maken van explosieven, werd ontdekt dat het ook goed inzetbaar is als kunstmest. [....] Lees verder
WERKGROEPEN
Binnen de VIBA zijn er negen werkgroepen actief. Die zijn te zien op onze website. Heb je hier belangstelling voor neem dan contact met hen op. Wij hopen in deze rubriek regelmatig iets van hun activiteiten te kunnen melden.
 AANMELDEN VOOR DEELNAME
In verband met de organisatie willen we graag dat iedereen zich vooraf aanmeldt. Stuur hiervoor een e-mail naar: secretaris@vibavereniging.nl Plaats:  Peter Schmid Auditorium, Service-instituut VIBA-Expo Veemarktkade 8, gebouw F, De Gruyter Fabriek,  ’s-Hertogenbosch
BESTE VIBA-LEDEN
In deze nieuwsbrief wordt iedereen uitgenodigd voor de volgende lezing in de landschapsreeks. Ten onrechtte denk je misschien dat het 'meer van het zelfde' is, maar de inleiders maken - zoals bijvoorbeeld de vorige keer - duidelijk hoe oorlogsindustrie en innovatie invloed had en heeft op onze landschappelijk ontwikkeling en het milieu. Het verslag vindt u hieronder. Op 15 oktober was de algemene ledenvergadering waar interessante ideen voor het lustrum volgend jaar werden besproken. Ook de 3d camera was een succes waar we ook nog meer van gaan horen. Met onze VIBA-kennis-cafés worden we telkens weer verrast hoe diverse mensen bezig zijn met gezondheid van mens en millieu. Bijeenkomsten die je niet wil missen, meld vooraf aan dat we je mogen verwachten. Vriendelijke groeten, het VIBA-bestuur
NUTTIGE LINKS
Virtual Reality door Bricks & Goggles Omslag, Ecodorp Nederland (VIBA-Café Marta Resink over vormen van groepswonen) De Bouwbioloog, Emvion (VIBA-Café Jan Hulshof en Carolien Schooneveld) Huis vol energie, Ons huis verdient het, Energiesprong (VIBA-Café over Nul op de meter bij renovatie van woningen) De Twaalf Ambachten, Lowtech Magazine (VIBA-Café Sietz Leeflang en Kris De Decker) Biobased bouwen, Biobased economy, Agrodome, Sbrcurnet (VIBA-Café Green deal Biobased Bouwen) Greenhuus (VIBA-Café Kees van Wuyckhuyse) Het levende dorp (VIBA-Café over The greenman project)
LEDENBERICHTEN
Plaats ook eens een Ledenbericht op onze website. Je kunt er je eigen nieuwtjes kwijt, en die van anderen.
KALENDER
  • 05 november    VIBA-Café
  • 19 november    Praktijk-Café
  • 03 december    VIBA-Café
  • 07 januari         VIBA-Café
  • 21 januari         Praktijk-Café
  • 04 februari       VIBA-Café

Bezoek ook onze website en werk mee! We zijn blij met je bijdrage.

 
 
This email was sent to