VIBA nieuwsbrief dinsdag 17 november 2015
VIBA-NIEUWSBRIEF  VIBA CAFÉ 3 DECEMBER
VIBA-LEDEN   ÉN   INTRODUCEES   ZIJN   VAN  HARTE   UITGENODIGD Inloop vanaf 19.30 aanvang lezing 20.00 na afloop bar open tot 23.00 uur!
ERVARINGEN VAN STEDENBOUW IN CHINA
Zie verder ook de agenda: Raymond Lescrauwaet De Nationale Binnenmilieudagen 2015:         10 en 12 december VIBA-Expo!
 AANMELDEN VOOR DEELNAME
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00uur. In verband met de organisatie willen we graag dat iedereen zich vooraf aanmeldt. Stuur hiervoor een e-mail naar: secretaris@vibavereniging.nl Plaats:  Peter Schmid Auditorium, Service-instituut VIBA-Expo Veemarktkade 8, gebouw F, De Gruyter Fabriek,  ’s-Hertogenbosch
BESTE VIBA-LEDEN:

Van onze voorzitter Joop Bensdorp: Lessen over de integrale aanpak, ook bij de organisatie van het VIBA Café.

LESSEN VAN HET LANDSCHAP
In de afgelopen 3 VIBA Cafés is veel aandacht geweest voor de ontwikkelingen op het gebied van het inrichten van onze leefgemeenschap in ruimere zin. Drie landschapsarchitecten vertelden vanuit hun professie hoe het landschap beheert wordt, welke historische ontwikkelingen daaraan ten grondslag liggen we hoe we in de komende tijd klimaatveranderingen kunnen opvangen. Wat mij vooral opviel is de enorme gelaagdheid die in het landschap aanwezig en waar ik mij als “normale architect” niet altijd bewust van ben. Het gaat daarbij niet alleen om het landschap als groene omgeving, maar ook het landschap dat gebruikt wordt voor onze voedsel voorziening en het stedenbouwkundig landschap. Voor een duurzaam beheer en ontwikkeling van deze landschappen is een integrale aanpak van bodem, natuur, water, infrastructuur, lucht, historie en stedelijke ontwikkeling noodzakelijk. Aangezien deze integrale benadering ten grondslag ligt aan het VIBA gedachtegoed waren er voor de VIBA leden veel lessen te leren uit de lezingen van de afgelopen VIBA Cafés.
Mijn teleurstelling was dan ook groot dat er zo weinig leden bij de afgelopen Cafés aanwezig waren.  Iedereen die er niet was had ongetwijfeld een goede reden, maar heeft toch wat gemist in mijn ogen. Of de lage opkomst  nu komt door de manier van aankondigen, het onderwerp van een lezing, de misschien niet meteen 'klinkende namen van de sprekers' of gewoon tijdgebrek, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat ook in dit geval een integrale aanpak nodig is. Als bestuur zullen we kijken hoe we de communicatie verder kunnen verbeteren. U als potentiële bezoeker van het VIBA Café roepen we op om mee te denken en met suggesties te komen voor nieuwe, interessante en aansprekende lezingen. Als bestuur zijn we altijd bereikbaar via secretaris@vibavereniging.nl  of via het telefoonnummer van ondergetekende. Joop Bensdorp voorzitter bestuur 06 5060 6842
OPROEP VRIJWILLEGERS VIBA WEBSITE

Niet iedereen verkiest het om in een bestuur zitting te nemen. Er zijn echter nog heel wat vrijwillige taken te verrichten om het bestuur te ondersteunen. Voor de nieuwsbrief en de website zoeken we enthousiaste mensen om mee te werken aan een verbetering van de inhoud daarvan. Dat kan permanent of eenmalig. Op vrijdagmiddag/avond 11 december 2015 is iedereen welkom voor een 'instuif' tussen 13.30 uur en 21.00. Neem een laptop of Ipad mee om reacties te geven op de website, aanvullende teksten of zelfs complete rubrieken te leveren. Wilco Machielse zal deze hele middag en avond aanwezig zijn. Elk uurtje ben je welkom en voor een broodje wordt gezorgd. Meld je even aan bij Wilco (secretaris VIBA) dan krijg je nog aanvullende informatie over de instuif. Jan van Holstein fasciliteert met wifi, scanner, printer, papier en… koffie/thee.

WERKGROEPEN
Binnen de VIBA zijn er negen werkgroepen actief. Die zijn te zien op onze website. Heb je hier belangstelling voor neem dan contact met hen op. Wij hopen in deze rubriek regelmatig iets van hun activiteiten te kunnen melden.
MET VR-BRIL DOOR EIGEN ONTWERP

Stel je voor, je zet een bril op om vervolgens door je eigen digitaal getekende ontwerp heen te lopen. Net alsof je echt door een huis loopt. Met de VR-Bril van het bedrijf Bricks & Goggles kan dit. Als je de bril op zet, vormt zich als het ware een bioscoop bol om je heen en wordt jouw model in 360 graden, van boven tot onder op het scherm geprojecteerd. Samen met Renz Peijnenborgh (Archi Service) hebben we al een autarkisch huis omgevormd tot Virtueel model. Voor een kleine introductie klik hier. Meer interesse? Neem contact op met Maurice@bricksandgoggles.com

 HANS HOFMAN ERVARINGEN IN CHINA
Hans Hofman vertelt 3 december over zijn ervaringen in China. Hij heeft daar de Nederlandse manier van burgerparticipatie als 'exportproduct' in de praktijk gebracht, samen met studenten van de Wuhan University.
 VERSLAG: KLIMAAT ADAPTATIE VINCENT GROND

Evenals zijn voorgangers bij de laatste VIBA Cafés, wist landschapsarchitect Vincent Grond de aanwezigen bijzonder te boeien met een indringend betoog. Opmerkelijk is dat ook in zijn verhaal de gelaagdheid van het landschap met zijn vele verschillende aspecten ruim aan bod kwam. Om te illustreren hoe er in Nederland sectoraal gedacht wordt liet hij allereerst foto’s zien uit de stedelijke omgeving die de segregatie tussen verschillende afdelingen van de Gemeentes goed in beeld brengen. Hij geeft vervolgens voorbeelden van gebieds ontwikkelingen die geheel voorbij gaan aan de klimaat ontwikkelingen die in de scenario’s van het KNMI voorspeld worden. Hoewel er in Nederland redelijke aandacht is voor klimaat mitigatie (maatregelen die moeten voorkomen dat het klimaat verandert) is er nog weinig aandacht voor klimaat adaptatie (maatregelen die inspelen op de ernstige gevolgen van klimaat verandering). Nederland is bijzonder kwetsbaar als het gaat om klimaatverandering. Volgens toekomst scenario’s wordt het of veel natter of veel droger en warmer. In beide gevallen heeft dat consequenties die grote schade kunnen veroorzaken als er geen voorzorgs-maatregelen genomen worden. Om goed in beeld te krijgen wat de risico’s zijn heeft de Natuurlijke Alliantie een methode ontwikkeld waarbij de gevolgen voor bodem, water en groen in één kaart in beeld worden gebracht. Op basis daarvan kunnen integraal maatregelen getroffen worden voor toekomstige ontwikkelingen.

Verder zijn, o.a. door Alterra,  voor de 10 belangrijkste landschapstypen in Nederland gidsmodellen ontwikkeld die aangeven welke maatregelen je zou kunnen treffen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Deze gidsmodellen zijn in de afgelopen jaren ontwikkeld aan de hand van concrete projecten, zie www.gidsmodellen.nl Als laatst liet Vincent de aanwezige VIBA leden als korte oefening een plan maken voor een binnenstedelijk gebied in de gemeente Breda. Het betreft een voormalig industrieterrein, waarbij waterberging een belangrijke opgave is.

NUTTIGE LINKS
Gidsmodellen door Alterra: 10 landschap-typen die maatregelen aangeven tegen de gevolgen van klimaatverandering. Virtual Reality door Bricks & Goggles Omslag, Ecodorp Nederland (VIBA-Café Marta Resink over vormen van groepswonen) De Bouwbioloog, Emvion (VIBA-Café Jan Hulshof en Carolien Schooneveld) Huis vol energie, Ons huis verdient het, Energiesprong (VIBA-Café over Nul op de meter bij renovatie van woningen) De Twaalf Ambachten, Lowtech Magazine (VIBA-Café Sietz Leeflang en Kris De Decker) Biobased bouwen, Biobased economy, Agrodome, Sbrcurnet (VIBA-Café Green deal Biobased Bouwen) Greenhuus (VIBA-Café Kees van Wuyckhuyse) Het levende dorp (VIBA-Café over The greenman project)

THEMATISCHE FILMS

In Werkplaats De Gruyter (Auditorium VIBA-Expo) vertonen we thematische films die je helpen bij het ontwikkelen van je visie over ruimtelijke kwesties. Vrij entree met bespreking na afloop. Woensdag 18 November om 19.00 de moderne documentaire De macht aan de stad. Als tegenhanger draaien we op Woensdag 9 December om 19.00 de visionaire klassieker Metropolis.

LEDENBERICHTEN
Iets interessants gezien of (mee)gemaakt? Deel het met andere VIBA-leden en plaats een Ledenbericht op onze website.
KALENDER
  • 18 november    thematische film: "De macht aan de stad"
  • 19 november    Let op GÉÉN Praktijk-Café!
  • 03 december    VIBA-Café
  • 09 december    thematische film: "Metropolis"
  • 11 december    Instuif website
  • 10 december    Binnenmilieudag
  • 12 december    consumenten
  • 07 januari         VIBA-Café
  • 21 januari         Praktijk-Café
  • 04 februari       VIBA-Café

Bezoek ook onze website en werk mee! We zijn blij met je bijdrage.

 
 
This email was sent to