13-06-2017   VIBA nieuwsbrief 44:
Peter Schmid over zijn woning
VIBA-NIEUWSBRIEF 44       6 juli  VIBA-CAFÉ
PETER SCHMID LEZING:
WONING OP HARMONIEUZE GRONDSLAGEN
Het VIBA-Café van donderdag 6 juli a.s. wordt een heel bijzondere:
Peter Schmid, VIBA-oprichter en - nog steeds - inspirator voor velen, komt naar Nederland om een lezing te geven over zijn bijzondere nieuwe, Hongaarse woning, die hij heeft ontworpen op harmonieuze grondslagen, dus op basis van geometrische reeksen en akkoorden.
Na de pauze zal Peter ingaan op nieuwe bevindingen rondom draagconstructies van biomassa. "Je gebouwde omgeving bepaalt mede hoe gezond je bent en hoe je je voelt", aldus Peter. Zijn motto, bepalend voor inmiddels veertig jaar VIBA-denken en -doen is anno 2017 nog steeds zeer actueel.

Meld je snel aan voor dit VIBA-Café,
want we verwachten veel bezoekers.
VIBA-CAFÉ 6 JULI 2017
Inloop v.a. 19.30 uur, lezing ongeveer van 20.00 uur tot 22.00 uur, daarna café open.

Plaats:  Peter Schmid Auditorium,
Service-instituut VIBA-Expo en
Werkplaats De Gruyter
Veemarktkade 8,    ingang gebouw F,
De Gruyter Fabriek, ’s-Hertogenbosch

 
Klik hier en meld je aan voor het komende VIBA café!
VAN HET BESTUUR
Het VIBA-bestuur blikt blij en tevreden terug op de laatste Algemene Leden Vergadering, op 18 mei jl. gehouden.
In de maanden voorafgaand aan de ALV hebben wij gesprekken gevoerd met onze nieuwe VIBA-leden.
De nieuwe leden hebben de toekomst, dus we waren benieuwd hoe zij over het heden en de toekomst van hun vereniging denken. Na veel zorgvuldig en vruchtbaar gefilosofeer (ook nieuwe VIBA-leden blijken daar goed in!) kwamen vooral praktische zaken naar voren:
de VIBA-Café’s en de Praktijkcafé’s zijn belangrijk voor leden en voor buitenstaanders en zouden op meer plekken in het land gehouden mogen worden;
er is behoefte aan samenwerking met andere partijen en er is behoefte aan een levendige uitwisseling van kennis en ervaring met de andere leden en niet-leden. Website, nieuwsbrief en Facebook kunnen hierin een belangrijke(r) rol gaan spelen en mensen samenbrengen.
Bij ieder gesprek voelden wij het enthousiasme waarmee wij in 2015 als nieuw bestuur ons eerste Beleidsplan presenteerden weer opborrelen. Het is goed te beseffen dat de VIBA anno 2017 gedragen wordt door een jonge, vooruitstrevende en bezielde bio-logische denkers en doeners.
Blij waren we dan ook toen bij de ALV bleek dat ons enthousiasme gedeeld werd door de aanwezige VIBA-leden. En dat onze plannen, aansluitend op ons oude Beleidsplan, om de VIBA te versterken en nieuw elan te geven, gesteund werden. Op 15 juni a.s. hebben we een verkennend gesprek met leden die zich tot onze grote vreugde als actieve vrijwilligers hebben aangemeld. De VIBA gaat versterkt “de wereld in”.
Wij verheugen ons erop.
LEDENBERICHTEN
Heb je iets interessants gedaan, gemaakt of gezien om op de website te plaatsen? Plaats een kort bericht in een 'ledenbericht' en dat wordt ook vermeld in de nieuwsbrief.
De Vereniging Kalkhennep Nederland organiseert 8 juli een excursie met thema 'De industr(ialisat)ie achter kalkhennep'. Kalkhennep is een bouwmateriaal samengesteld met natuurlijke grondstoffen. De werving en verwerking van deze natuurlijke grondstoffen heeft een industriële achtergrond. We gaan bij onze Zuiderburen kijken waar de kalk vandaan komt en hoe deze verwerkt wordt tot een bouwblok. En natuurlijk gaan we ook weer een project bezoeken waar kalkhennep is toegepast.
Aanmelden bij kalkhennepnederland@gmail.com.
7e KENNISDAG BOUWFYSICA
De Bouwfysica Vereniging organiseert op 14 juni op de bouwcampus, de 7e Kennisdag Bouwfysica. Met Rijksbouwmeester Floris Alkemade
Het zal gaan over onderwerpen die momenteel in de belangstelling staan zoals duurzaam bouwen, energietransitie en circulair bouwen. Maar er wordt ook gesproken over andere vraagstukken die voor de bouwfysicus van belang zijn. Wat zijn de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor de bouwfysicus? Hoe brandveilig is Nederland in 2050 met een vergrijzende bevolking? Wat kunnen smartbuildings?
Hoe kunnen we oververhitting in steden en gebouwen voorkomen? Op welke manier kan de akoestiek in open studeer-en werkruimten worden verbeterd? Wat doen we met fijnstof in het binnenmilieu? Programma en inschrijven: www.nvbv.org/kennisdag.
VIBA-EXPO
Bijeenkomst 10 juli "Samen voor een groen en gezond Brabant". Met provincie Noord-Brabant, sociaal ondernemers, onderwijs- en onderzoeks-instellingen, overheid, belangen-organisaties en vele anderen, versnellen en versterken we betekenisvolle initiatieven.
Tijdens de bijeenkomst worden pitches gehouden met als doel om te leren van elkaars ideeen en werkwijzen. Het tweede deel wordt anders ingevuld. Aanmelden veplicht bij Paul van Dijk.
INTERESSANTE WEBLINKS
RondomDom Rento Hermanns
Nibe-green: Michiel Haas
Origami code de film, en de presentatie van
Carla Feijen kunstenares en ontwerpster
Windenergie Monique Sweep: Deltawind
Integraal in energie en Circulair Bouwen.
Handleiding circulaire gebouwen: presentatie
extra informatie: nuttige leestips en meer
Website Hans Stofberg: circulair-bouwen.nl
ellenmacarthurfoundation.org/
circulairondernemen.nl/
circularvalley.com/
NOG GEEN LID VAN DE VIBA?
Wil je meer weten over de VIBA-vereniging? Zie hier meer informatie
ZELF DE NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?
Kreeg je de nieuwsbrief van een ander en wil je hem nu zelf ontvangen, geef dan even je mailadres door aan onze secretaris.
Klik hier voor alle eerdere nieuwsbrieven
VIBA-EXPO 8 JUNI
Symposium: isoleren is niet saai
Geleidelijk aan wordt het de overheid, de bouw en de eigenaar/bewoners duidelijk dat er veel te verbeteren valt aan wooncomfort en energiebesparing in bestaande woningen. Met een financieringsopzet voor VVE's is het zelfs mogelijk seriematig meerdere woningen voor minder geld, "woonlasten neutraal", aan te pakken. Meer hierover bij VIBA-expo en op onze website 
VERSLAG VIBA-CAFÉ 1 JUNI
Rento Hermanns
Veel particulieren willen hun woning isoleren maar hebben geen idee van materialen en mogelijkheden. In de 'winkelwagen' van Rento Hermanns krijgen de mensen advies en laat hij zien wat de verschillende effecten zijn van te kiezen isolatiematerialen. In een enthousiast verhaal vertelde hij ons niet alleen het comfort voor mensen te kunnen verbeteren maar zeer vaak ook eerdere bouwfouten en vochtproblemen op te lossen. Zijn aanpak om mensen thuis, met hulp van meerdere partijen, ook écht te helpen blijkt een zeer goede verdienste. Lees meer >>
KORT VERSLAG ALV 18 MEI
Algemene leden Vergadering
Het volledige verslag van deze vergadering wordt aan alle leden gezonden. Hier een impressie van twee scenario’s door Joop Bensdorp toegelicht:
1. "de wereld ingaan", gericht op uitbreiding, zowel onder professionals als onder particulieren, met een actieve website om naar buiten te treden.
2. "passieve vereniging", zo doorgaan zonder actieve leden en geen nieuwe activiteiten.
De meesten aanwezigen voelden voor een tussen-scenario groeien, flink laten vonken en knetteren, en naar buiten treden.
Een sterk kader of thema aangeven waarmee VIBA zich onderscheid. Meer samenwerking met VIBA-Expo en Werkplaats De Gruijter, met uitwisselingen, participatie (in activiteiten) en kruisbestuiving. Praktijkcafés activeren, zorgen dat VIBA-leden meer van elkaar weten en aanwezige kennis uitwisselen, ter verrijking van de hele Vereniging.
Om een toekomst te behouden moet de VIBA ook een platform zijn voor jongeren.
VERSLAG VIBA-CAFÉ 11 MEI
Michiel Haas
"Dit is een experiment", begint Michiel Haas, vorig jaar de ontvanger van de Viba Prijs 2016, welke hem tijdens het symposium 40 jaar Viba op 19 november werd uitgereikt. Waar doelt Michiel op? We gaan het zien in 537 sheets! Ik ga hier niet de hele levensgeschiedenis van Michiel herhalen. Je kunt over hem ook lezen in het jubileum-nummer van “Gezond bouwen en wonen”.
Lees hier het verslag van Wilco Machielse.
WERKGROEPEN
In de VIBA zijn diverse werkgroepen actief. Lees er hier meer over op de website.
VIBA VERENIGING OP FACEBOOK
Heb jij géén account? klik dan hier!
TWITTER  @VIBAVERENIGING
De VIBA volgen of 'n tweet sturen kan ook! Met @vibavereniging in je tekst of #viba.
Of bekijk ze met deze link op onze website
KALENDER
14 juni 7e Kennisdag Bouwfysica te Delft
15 juni Steungroep en meedenkers VIBA
06 juli  VIBA-Café Peter Schmid
10 juli  WDG: Groen en gezond Brabant.

VAKANTIE
Zie hier meer over komende evenementen
DONDERDAG 7 JULI  VERTELT  PETER SCHMID OVER ZIJN WONING
Klik hier en meld je aan voor het komende VIBA café!

Bezoek ook onze website en werk mee!  Wij zijn blij met je bijdrage.
Nog geen lid? Meldt je dan aan via deze link.

Je bent VIBA-lid of hebt bij een bezoek aan het VIBA-café je naam en een E-mailadres achter gelaten, daarom hebben wij je opgenomen in de verzendlijst van onze nieuwsbrief.

Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen meld dat dan via de link hieronder:


This email was sent to