20 april is er een algemene leden vergadering. Het bestuur legt dan verantwoording af en ontvouwt nieuwe plannen. Maar natuurlijk hoopt het dan ook melding te kunnen maken van nieuwe kandidaat bestuursleden.
Wil jij je ook inzetten voor jouw Viba en het bestuur versterken? Laat het weten aan: secretaris@vibavereniging.nl