16-11 VIBA nieuwsbrief 37:
een zeer geslaagd symposium en jubileumfeest
VIBA-NIEUWSBRIEF 037           Fijne feestdagen
MET EEN GESLAAGD SYMPOSIUM EN FEEST WERD HET 40JARIG JUBILEUM EEN MOOIE JAARAFSLUITING!
Er is meer tussen hemel en aarde. Een van de, puur wetenschappelijke, conclusies op ons symposium vorige week, gedaan door deeltjesonderzoeker Ivo van Vulpen. Sommigen hebben wat moeite met een spirituele benadering. Maar op de VIBA-weg van intuïtie, ideeën en pionieren naar kennis en wetenschap staat vast dat iedereen het heeft over bezieling en ambitie. Verder bleek eens te meer dat in veranderende tijden de roep gehoor vindt om de mens centraal te stellen, boven techniek, winst en groei.
Een inspirerende omarming van mens en wetenschap op vrijdag 18 november jl. in een uitverkochte zaal.  Zie een hier een volledig verslag.
De foto's werden deze dag niet alleen gemaakt door Wilco Machielse, maar merendeels door Fleur Jakobs, tweedejaars student fotografie aan AKV Sint Joost in Breda. Behalve de in deze nieuwsbrief zijn haar foto's verder nog te zien op facebook en op de website www.VIBAvereniging.nl.
EEN  OVERZICHT  VAN  DE  LEZINGEN
Dagvoorzitter is ir. Monique Sweep. Zij studeerde bouwkunde in Delft en is op dit moment directeur van Deltawind, een van de grootste energie coöperaties in Nederland. Met korte introducties kondigde ze de verschillende sprekers aan en zorgde ze voor een vloeiend en soepel verloop van het symposium.
Zie ook: www.deltawind.nl/organisatie
Geschiedenis VIBA
(klik op de foto's of op deze link)
Geschiedenis van de VIBA


In deze filmpjes kwamen zowel de geschiedenis, de visie en missie en de plek van de VIBA in de samenleving aan bod.
Dr. Ivo van Vulpen, deeltjesonderzoeker bij Nikef, het Nederlands Instituut voor subatomaire fysica, en CERN, de grootste deeltjesversneller ter wereld, vertelde hoe zijn team een bijdrage levert aan het onderzoek naar het Higgs Boson.
Het voor de meeste mensen nauwelijks te begrijpen onderzoek, wist hij met eenvoudige voorbeelden en plaatjes toch inzichtelijke te maken inclusief de problemen die daarbij overwonnen moeten worden.
Een verhaal over de fascinatie voor grote vragen en bijzonder om te zien hoe de samenwerking tussen diverse disciplines wereldwijd plaatsvindt om een gemeen-schappelijke droom na te jagen.
Met deze passie kunnen de verschillen in taal en cultuur overbrugt worden en de toepassingen vanuit het onderzoek zijn ook weer in de maatschappij terugvinden.
Zie: www.nikhef.nl/~ivov/Ivo_research.html
De vraag of de VIBA een vereniging van idealisten of realisten is...
Drs. Ylva Poelman vertelde over bionica, innovatieve technieken die geïnspireerd zijn op de natuur. Zij studeerde natuurkunde en sterrenkunde en is initiator en aanjager van het Bionica Innovatie en Expertise Centrum in Groningen en lector Biomimicry aan de HAS Hogeschool. In dagblad Trouw schrijft ze een tweewekelijkse column over bionica onder de titel ‘De Bionische Vrouw’. In juni 2015 verscheen over hetzelfde onderwerp een boek van haar hand met de titel "De natuur als uitvinder" en subtitel "Miljarden jaren aan innovatie gratis beschikbaar".
Tijdens het symposium liet ze aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden zien hoe oplossingen uit de natuur geleid hebben tot innovatieve oplossingen in de techniek. Een bekend voorbeeld is de manier waarop termieten heuvels bouwen waarin ze het klimaat volledig beheersen en de temperatuur vrijwel constant houden in een omgeving waar de temperatuurverschillen in dag en nacht zeer groot zijn. Indruk maakte de grijparm voor het vastpakken en optillen van breekbare voorwerpen afgeleid van de bewegings-techniek van een vissevin. Haar conclusie is dat de mens alleen de laatste 150 jaar geen gebruik heeft gemaakt van de oplossingen die de natuur biedt.
Meer voorbeelden zijn te vinden op www.biomimetic-architecture.com.
VIBA VERENIGING OP FACEBOOK
Heb jij géén account? klik dan hier!
TWITTER  @VIBAVERENIGING
De VIBA volgen of 'n tweet sturen kan ook!
Met @vibavereniging in je tekst of #viba.
Of bekijk ze met deze link op onze website
LEDENBERICHTEN
Heb je iets interessants gedaan, gemaakt of gezien om zelf op de website te plaatsen? Plaats een kort bericht in een 'ledenbericht' en dat wordt ook vermeld in de nieuwsbrief.
NATIONALE BINNENMILIEUDAGEN
Zie meer in de nieuwsbrief: www.denationalebinnenmilieudagen.nl
of neem contact op met het organisatieteam per e-mail naar: info@denationalebinnenmilieudagen.nl
Inleider Thomas van Belzen journalist, o.a. bij Cobouw en schrijver van het kritische boek “Duurzaamheidsoorlog” over geld, machts-politiek en idealen in de bouwwereld.
In een mooi betoog, waarin ook zijn eigen zoektocht over het schrijven van een roman, spoorde Thomas de VIBA aan om na veertig jaar de VIBA te recyclen en te vernieuwen.
Zie: www.cobouw.nl/duurzaamheidsoorlog
Is de VIBA een vereniging voor realisten of idealisten

Met VIBA-leden, waaronder Jan van de Linden, Renz Pijnenborgh, Frans van der Werf, Anne Ubbels en Lieselot Leeflang.
Dr. Ir. Atze Boerstra is al langere tijd lid van de VIBA en heeft zich gespecialiseerd in de vele aspecten die verantwoordelijk zijn voor een gezond binnenmilieu.
Vanuit een VIBA werkgroep is hij later het bureau BBA begonnen. Daarnaast is hij vice-president van de REHVA, de Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations.
Deze zomer is hij gepromoveerd aan de TU Eindhoven op het onderwerp persoonlijke beïnvloeding van het binnenklimaat: invloeden op comfort, gezondheid en productiviteit.
Atze richtte zich in zijn verhaal voornamelijk op de kwaliteit van de binnenlucht. Hij liet aan de hand van verschillende onderzoeken zien wat het effect van de binnenlucht kwaliteit op de leer- en werkprestatie van mensen.


Zie ook: www.binnenmilieu.nl/v2/bba/
De VIBA in de huidige samenleving
...wordt door de geïnterviewden verschillend beantwoord.
Em. Prof. Dr. Michiel Haas MSc/PhD is al heel lang actief betrokken bij de VIBA Vereniging. Hij is emeritus hoogleraar Materials and Sustainability aan de faculteit Civiele techniek van de TU Delft en oprichter van NIBE, Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie. Hij promoveerde in 1997 aan de TU Eindhoven op het onderwerp TWIN model, milieuclassificatie model voor de bouw. Verder is hij o.a. mede ontwikkelaar van GreenCalc en het Nationale Pakket Duurzame Monumentenzorg.
Michiel vertelde chronologisch welke ontwikkelingen hij heeft doorgemaakt als praktisch wetenschapper en adviseur. Hij richt zijn verhaal hoofdzakelijk op het milieuclassificatie model dat hij ontwikkeld heeft voor bouwmaterialen en hoe dat in de loop van de tijd wetenschappelijk beter onderbouwd werd. Daarbij kwamen ook de problemen en beperkingen aan de orde.
Aan het eind stelde hij zichzelf de vraag of je alleen op de wetenschap kan vertrouwen of dat je daarnaast nog steeds intuïtie en gezond verstand nodig zijn. Hoe zorgen we ervoor dat de mens centraal blijft staan?
UNIEKE JUBILEUMEDITIE
GEZOND BOUWEN EN WONEN
Bij het veertigjarig bestaan van de VIBA Vereniging verscheen een jubileum-special van het vroegere tijdschrift “Gezond Bouwen & Wonen”, met in veertig pagina’s, de lezingen van die dag en de geschiedenis van de VIBA, uitgebreid beschreven en geïllustreerd met bijzondere gerealiseerde VIBA-projecten. Deze projecten zijn ook te op vinden op onze website: Zie hier
VIBA-CAFÉ'S IN 2017
Waar haal jij je inspiratie uit of en naar wiens verhaal ben jij nieuwsgierig? Vertel het ons!
Een dringende oproep aan alle lezers en leden van de VIBA-vereniging om de lijst van maandelijkse sprekers mee aan te vullen.
Laat het ons weten per mail: Joop of Lieselot
ZELF DE NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?
Kreeg je de nieuwsbrief van een ander en wil je hem voortaan zelf ontvangen, geef dan even je mailadres door aan onze secretaris.
De eerder verschenen nieuwsbrieven geven een mooi overzicht van alle activiteiten en lezingen van de VIBA-vereniging.
Klik hier voor alle eerdere nieuwsbrieven
KALENDER
01 dec.     VIBA-Café VERVALT !
12 t/m 15  Nationale binnenmilieudagen
+17 dec.   VIBA-Expo
12 jan.      VIBA-Café NIEUWJAAR
Klik hier voor komende evenementen

Zie hieronder voor een uitgebreider overzicht van foto's en kijk eens verder op onze website
VIBA VEERTIG JAAR JUBILEUMFEEST
Met het symposium ‘VIBA: veertig jaar Bio-Logica’ keken wij terug op 40 turbulente jaren en zijn er weer actuele thema’s aan de orde gesteld voor een vruchtbare aftrap voor een nieuwe episode.
EEN  OVERVOLLE  SYMPOSIUM-ZAAL
Het aantal bezoekers overtrof de verwachtingen. Een gemêleerd gezelschap, van VIBA-leden en mensen van buitenaf vulde het Peter Schmid Auditorium van de VIBA-Expo in Den Bosch tot de laatste erbij gesleepte stoel.
JAARLIJKSE  VIBA-PRIJS  2016  VOOR  MICHIEL HAAS
Direct na zijn symposium-lezing reikte de voorzitter Joop Bensdorp aan Michiel Haas de VIBA prijs 2016 uit voor het uitzonderlijke “steentje” dat hij heeft bijgedragen aan de Integrale Bio-Logische Architectuur. Aansluitend opende Adriaan van Mierlo, directeur VIBA Expo, de tentoonstelling over het werk van Michiel Haas, die de komende maanden nog bij de VIBA Expo is te zien.
FEESTELIJK  BUFFET  VOOR  LEDEN
Na het symposium verzamelden vele VIBA-leden zich voor het lopend buffet en een sfeervolle avond begeleid met lifemuziek, verzorgd door twee studenten van de Bossche Koningstheateracademie, Bart Jakobs en Teun Beurskens. Bij het aperitief reikte de VIBA-vereniging gouden medailles uit aan de koplopers van dit jubileumfeest:
Het bestuur: Joop Bensdorp (én Monique), Lieselot Leeflang en Wilco Machielse.
De ondersteuners: Hans Hofman, Frank stofberg en Hans Stofberg en Dea van Heugten.
En voor de extra uitgave van Gezond Bouwen en Wonen Jaap van Westering.
THE SHELTER OF COMMON FUTURE
Voor deze gelegenheid werd een proefexemplaar van het boek "The shelter of our common future" uitgereikt aan Peter Schmid. In januari zal het officieel uitkomen en hopen wij er meer aandacht aan te besteden en te vertellen waar het te bestellen is.
MET EEN GESLAAGD SYMPOSIUM EN FEEST WERD HET 40JARIG JUBILEUM EEN MOOIE JAARAFSLUITING!
In veranderende tijden blijkt de roep om de mens centraal te stellen, boven techniek, winst en groei, gehoor te vinden. Dit is onze eerste en misschien wel belangrijkste conclusie na een hoopvol VIBA-symposium op 18 november 2016, waar mens en wetenschap elkaar op inspirerende wijze ontmoetten en aanvulden.

Bezoek ook onze website en werk mee!  Wij zijn blij met je bijdrage.
Nog geen lid? Meldt je dan aan via deze link.This email was sent to