Donderdag 3 november houden wij vóór het Viba-café, om 17.00, een “generale draaiboekvergadering”, met soep en broodjes, voor ons symposium. We willen er alles aan doen om ons symposium op 18 november perfect te laten verlopen! Ook de vrijwilligers die zich voor hand- en spandiensten op 18 november hebben aangemeld doen mee op 3 november. Wil je op 18 november, of bij de voor- bereidingen nog ergens mee helpen mail dat dan de secretaris: Wilco Machielse.  Alle hulp is welkom!