Bios – Logos

MATERIE | Proces | Vorm

Vereniging integrale bio-logische architectuur

Actueel

we staan voor

VIBA

Het ontwikkelen en toepassen van een architectuur en bouwwijze, die de mens in harmonie brengen met zichzelf, de ander en de kosmos.

Het werken aan de architectuur in bouwwijzen, vanuit het besef dat de mens in een onverbrekelijke relatie staat tot zijn totale,
dat wil zeggen natuurlijke – bios en kunstmatige – logos, omgeving.

Het werken aan de architectuur en bouwwijzen door in een ruimer verband vormend bezig te zijn met al die factoren die meespelen in de relatie tussen de mens en zijn totale omgeving.

Daarbij gaan we uit van het integraal toepassen van de 3 pijlers van de VIBA:
MATERIE, PROCES en VORM
die weer onderverdeel zijn in 9 aandachtsgebieden.

MaterieProcesVormorganisaties waar we mee samenwerken

Verwante organisaties


VIBE is de Vlaamse zusterorganisatie van de VIBA en richt zich op milieuvriendelijk en gezond bouwen aan de hand van 4 thema’s: ruimte, energie, materialen en water.
VIBE hanteert daarbij de trias ecologica:
– beperk de vraag zoveel mogelijk
– kies voor hernieuwbare / onuitputtelijke oplossingen
– gebruik eindige bronnen zo efficient mogelijk
VIBE

Strobouw Nederland is een vereniging van particulieren en professionals met een passie voor het bouwen met stro en willen met elkaar een platform creeren voor een ieder die iets wil ondernemen met strobouw of aanverwante technieken
Strobouw Nederland

Ons doel: mensen in staat stellen om kennis van de natuur in te zetten bij innovatie- en veranderprocessen en daarmee de transitie naar een circulaire economie versnellen.
BiomimicryNL

De Nederlandse stichting Mens & Architectuur stelt zich tot doel het inzicht te verdiepen in de wisselwerking tussen mens en architectuur en wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Een bijzonder aandachtsgebied vormt daarbij de bevordering van de organische architectuur.
Mens & Architectuur

Holland Houtland wil de kennis en ervaring over het bouwen met hout terugbrengen. Daarbij wordt niet allen gekeken naar hout. Holland Houtland richt zich op regeneratieve plantaardige grondstoffen voor de bouw waardoor de bouw een breder perspectief wordt geboden op duurzaamheid en circulariteit.
Holland Houtland

De Vereniging Kalkhennep Nederland verschaft kennis over en organiseert activiteiten die leiden tot meer bekendheid van het bouwmateriaal kalkhennep in Nederland.
Kalkhennep Nederland

VIBA

VIBA

Scroll naar top

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief