20 mei 2022: Excursie naar het Zorgcentrum De Pelgromhof te Zevenaar

Excursie naar : Zorgcentrum De Pelgromhof te Zevenaar op 20 mei 2022

 Op vrijdag 20 mei organiseert de VIBA een excursie naar de Zorgcentrum de Pelgromhof te Zevenaar.

De excursie begint om 15.00 uur en zal bestaan uit een lezing door architect Frans van der Werf, gevolgd door een rondleiding door het zorgcentrum. Als je wilt deelnemen aan de excursie dan kan je je tot 18 mei aanmelden door een email te sturen naar [email protected]
  

De organische richting in de architectuur stelt de mens centraal, zijn natuurverbondenheid en zijn kunstzinnig, scheppend vermogen. Dit heeft ertoe geleid dat in de Pelgromhof niet alleen is geïnvesteerd in duurzame materialen en technieken, maar dat er ook veel aandacht is besteed aan het welbevinden van senioren. De huurders konden zelf de inrichting van hun woning bepalen en rondwandelen in een model van hun woonverlangens op ware grootte. Misschien is deze sterk op het individu gerichte aanpak nog wel het meest duurzame aspect van het project.

Zorgappartementen en sociale huurwoningen
De Pelgromhof bevat een programma van 46 zorgappartementen, een dienstencentrum, 169 zelfstandige woningen en een parkeergarage. Het gebouw staat in het hart van Zevenaar, dicht bij voorzieningen als winkels en een postkantoor. Om een aantal redenen is het een bijzonder project. Het is gebaseerd op bio-ecologisch bouwen. Dit houdt in dat er materialen en technieken zijn gekozen die invloed hebben op het welbevinden en de vitaliteit van mensen. Verder is er het zogenaamde ‘Open Bouwen’ doorgevoerd: bewoners kunnen hun eigen woning indelen volgens het
principe van drager en inbouw. De appartementen kunnen worden gesplitst of samengevoegd. In de dragende kalkzandsteen wanden zijn lateien boven mogelijke openingen aangebracht, zodat er vrij eenvoudig een doorgang kan worden gerealiseerd. De bewoners stellen tijdens individuele spreekuren hun eigen plattegrond samen. Van de woning wordt vervolgens een mock-up op ware grootte gemaakt. De bewoner krijgt dan tegelijk te horen wat de huurprijs is van het door hem of haar gewenste huis. Uit ervaringen is gebleken dat de methode tot grote tevredenheid bij bewoners leidt, en dus tot minder klachten.

Veilige omgeving.

Alle genoemde aspecten samen plaatsen het complex in het kader van het levensloopbestendig bouwen, op grond waarvan het door het ministerie van VROM op advies van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting werd benoemd tot ‘Voorbeeldproject Duurzaam en Energiebesparend Bouwen’. De Pelgromhof biedt echter meer dan dat. Er is serieus nagedacht over de integratie van ouderen in de samenleving, lees: zorg aan huis in een veilige omgeving in stedelijk gebied. Het dienstencentrum is uitgerust met een restaurant, een recreatiezaal, een kapel, een winkel en zelfs een toneelzaaltje. Organische architectuur, als een intuïtieve, kunstzinnige en vrije vormgeving van ruimten en massa’s, geïnspireerd door vormen uit de natuur, met een positieve uitwerking op mensen, kan daarbij behulpzaam zijn. Om die reden is er veel aandacht besteed aan de beplanting, die moet bijdragen aan de verrijking en zuivering van het klimaat in de vorm van nieuwe en verplante bomen, een organische tuin, begroeide gevels met sedumdaken en water dat van twee daktuinen naar een vijver stroomt.

  

Opdrachtgever: Algemene Stichting Woningbouw Zevenaar en Pelgromstichting Zevenaar
Architect: Frans van de Werf
Adviseurs: adviesbureau T & H, Nieuwegein (installaties); ir Frans van der Werf (duurzaam bouwen); bureau Heuckman, Huissen (casco).
Tuinarchitect: Copijn Tuin- en Landschaparchitecten bv
Ontwerp interieur: Orta Atelier

Draagconstructie Begane grond vloer: rib-casettevloer met twintig procent puingranulaat. Dragende wanden: kalkzandsteen.
Afbouwconstructie Vloerafwerking: metal stud. Dak: epdm in plaats van lood. Plafonds: natuurgipsspuitwerk.
Installatie Verwarming: gesloten verbrandingstoestellen, lage temperatuur[1]vloerverwarming. Verticaal transport: geluidarme liften. Verlichting hf met voorschakelapparatuur in gemeenschappelijke ruimten.
Milieu Epc: 0,97 Energie: verhoogde isolatie, geen open trap in woonkamer, korte warmtapwaterleidingen, gebouwbeheerssysteem met energiemanagementmodule. Water: watermeter per woning, waterzuinig toilet, dorstroombegrenzers, dunne warmwaterleidingen. Afval: kit-arme detaillering, centrale installatiekern per woning, demontabele constructies, vrije (her)indeelbaarheid. Binnenmilieu: suskasten, zwevende dekvloeren, emissievrije en emissiearme materialen. Mobiliteit en vervoer: Openbaar vervoerhalte voor ingang, overdekte fietsenstalling, overdekte parkeergarage

VIBA

VIBA

Scroll naar boven

VIBA nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten